Grundexamen inom idrott

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom idrott genomfördes under 2014–2017. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesprov och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade cirka 267 studerande och alla sju utbildningsanordnare som erbjuder examen i fråga.

De nationella slutrapporterna gavs ut år 2018.

Rapport: Kilpeläinen, P. Ammatillinen osaaminen liikunnanohjauksen perustutkinnossa [Yrkeskunnandet i grundexamen inom idrott].  Publikationer 22:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng