Grundexamen inom musikbranschen

2012–2015

De studerande behärskade de olika kompetensområdena mycket väl i yrkesproven inom musikbranschen. Lärarna har en god arbetslivskompetens, eftersom många av dem arbetar som uppträdande musiker. Musikbranschen är ett relativt litet utbildningsområde, och det finns få fasta arbetsplatser inom branschen.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom musikbranschen genomfördes under 2012–2015. Utvärderingsmaterialet baserade sig på vitsorden för yrkesprov och på kompletterande material som beskriver hur yrkesproven ordnas. Alla utbildningsanordnare deltog i utvärderingen. Utvärderingen omfattade 251 studerande.

De nationella slutrapporterna gavs ut år 2016.

Meddelande om utvärderingsresultat

Rapport:

Holopainen, J. Ammatillinen osaaminen musiikkialan perustutkinnossa. Publikationer 26:2016. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng