Grundexamen inom processindustri

2013–2016

Enligt vitsorden i yrkesprov inom processindustrin behärskas olika kompetensområden väl. Större delen av yrkesproven utfördes i arbetslivet, och kvinnor och män klarade sig lika bra i dem. Utbildningen inom processindustrin har goda utgångspunkter att svara mot de utmaningar som reformen medför.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom processindustri genomfördes under 2013-2016. Utvärderingen följde studerande som inledde studier för yrkesinriktad grundexamen hösten 2013 fram till våren 2016. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och kompletterande material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen inkluderade sammanlagt 15 utbildningsanordnare och 156 studerande.

Den nationella slutrapporten gavs ut år 2017.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärderingsresultat

Rapport: Kilpeläinen, P., Jalolahti, J. & Stylman, V. 2018. Ammatillinen osaaminen prosessiteollisuuden perustutkinnossa [Yrkeskompetens i grundexamen inom processindustrin]. Publikationer 15:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng