Grundexamen inom skönhetsbranschen

20152018

Det vanligaste vitsordet i grundexamen inom skönhetsbranschen var berömlig. Hos majoriteten av anordnare är arbetsplatsen en central lärmiljö, men samarbetet mellan läroanstalter och arbetsplatser måste förstärkas och utvecklas. 

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom skönhetsbranschen genomfördes under  2015–2018. I utvärderingsmaterialet sammanställdes vitsorden för yrkesprov och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade cirka 770 studerande och 29 utbildningsanordnare.

De nationella slutrapporterna gavs ut år 2019.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärsderingsresultat

Kilpeläinen, P. Ammatillinen osaaminen kauneudenhoitoalan perustutkinnossa [Yrkeskompetens i grundexamen inom skönhetsbranschen]. Publikationer 10:2019. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng