Grundexamen inom textil- och klädbranschen

2012–2015

Inom den finländska textil- och beklädnadsbranschen finns det hopp, om kunnandet hos de studerande inom branschen används som kriterium. Ett problem är svårigheten att hitta arbetsplatser som är lämpliga för yrkesprov.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom textil- och klädbranschen genomfördes under 2012–2015. Utvärderingsmaterialet baserade sig på vitsorden för yrkesprov och på kompletterande material som beskriver hur yrkesproven ordnas. Utvärderingen omfattade totalt 19 utbildningsanordnare och 310 studerande.

Den nationella slutrapporten gavs ut år 2016.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärsderingsresultat

Rapport:

Kilpeläinen, P. 2016. Ammatillinen osaaminen tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnossa. Helsingfors: Nationella centret för utbildningsutvärdering

Kontaktperson

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng