Grundexamen inom trädgårdsskötsel

20142017

Det vanligaste vitsordet för yrkesprov i grundexamen i trädgårdsskötsel var berömlig. Även arbetslivsorienteringen uppfylldes i genomsnitt måttligt, men det förekom stora skillnader mellan utbildningsanordnarna. Jämfört med andra examina anpassas bedömningen av specialstuderandes yrkesprov i stor omfattning.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom trädgårdsskötsel genomfördes under 2014-2017. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade cirka 200 studerande och 15 utbildningsanordnare.

De nationella slutrapporterna gavs ut år 2018.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärsderingsresultat

Rapport:

Stylman, V. & Jalolahti, J. Ammatillinen osaaminen puutarhatalouden perustutkinnossa [Yrkeskunnandet i grundexamen i trädgårdsskötsel]. Publikationer 26:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng