Grundexamen inom ungdoms- och fritidsinstruktion

2013–2016

Enligt vitsorden i yrkesproven inom ungdoms- och fritidsinstruktion behärskade de studerande de olika föremålen för bedömning mycket väl. Nästan alla yrkesprov genomfördes i arbetslivet, och kvinnor och män klarade sig lika bra i dem. I och med reformen av yrkesutbildningen ersätts examen nästa år med grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom ungdoms- och fritidsinstruktion genomfördes under 2013–2016. I utvärderingen undersöktes de som inlett sina studier för avläggande av den yrkesinriktade grundexamen hösten 2013, och deras resultat följdes till våren 2016. Som utvärderingsmaterial användes vitsorden för yrkesproven och kompletterande material som beskrev hur yrkesproven ordnades. Utvärderingen omfattade totalt 16 utbildningsanordnare och nästan 400 studerande.

Den nationella slutrapporten gavs ut år 2017.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärderingsresultat

Rapporten:

Jalolahti, J., Stylman, V., Räkköläinen, M. & Kilpeläinen, P. Ammatillinen osaaminen nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa. Publikationer 25:2017. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktperson:

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng