Grundexamen inom hästhushållning

20152018

Det vanligaste vitsordet i grundexamen inom hästhushållning var god. Utbildningsanordnarna gör mycket samarbete tillsammans och en utveckling för att föra utbildningen närmare arbetslivet pågår. Det finns fortfarande ett behov av att utveckla arbetsplatshandledarnas kompetens i handledning och bedömning.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom hästhushållning genomfördes under  2015–2018. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesprov och material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen omfattade cirka 340 studerande och alla åtta utbildningsanordnare som erbjuder examen i fråga.

De nationella slutrapporterna gavs ut år 2019.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärsderingsresultat

Rapport: Hakamäki-Stylman, V. Ammatillinen osaaminen hevostalouden perustutkinnossa [Yrkeskunnandet i grundexamen inom hästhushållning].  Publikationer 9:2019. Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng