Grundexamen inom turismbranschen

20142017

De olika kompetensområden behärskades utmärkt i turismbranschens yrkesprov. Majoriteten av yrkesproven gjordes i arbetslivet. Turismbranschen har goda utgångspunkter för att svara på den förnyade yrkesutbildningens krav på att vara arbetslivsinriktad. Mer uppmärksamhet måste dock fästas på arbetsplatshandledares kompetens i handledning och bedömning.

Utvärderingen av inlärningsresultaten i grundexamen inom turismbranschen genomfördes under 2014-2017. Utvärderingsmaterialet sammanställdes av vitsorden för yrkesproven och kompletterande material som beskriver hur de anordnades. Utvärderingen inkluderade sammanlagt 25 utbildningsanordnare och 501 studerande.

De nationella slutrapporterna gavs ut år 2018.

Tillägsinformation

Meddelande om utvärderingsresultat

Rapport:

Kiesi, J. Yrkeskunnandet i grundexamen i turismbranschen. Publikationer 21:2018. Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Kontaktpersoner

Paula Kilpeläinen
tfn 029 5335557, förnamn.efternamn@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
tfn 029 5335555, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng