Utvärderingar som gäller kvalitetsledning

Utvecklingen av kvalitetsstyrningen inom yrkesutbildningen i Finland grundar sig både på nationella riktlinjer och på riktlinjer från Europeiska unionen som de nationella riktlinjerna baserar sig på.

Utvärderingar:

Utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning 2018-2022
Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsstyrningssystem 2015
Stöd för yrkesutbildningsanordnarna i kvalitetshantering och utvärdering