Utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning 2022

2018–2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Publikation på finska

Meddelande

Syftet med utvärderingen var att producera information om utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem på nationell nivå. Information produceras bland annat om kvalitetsledningssystemens funktion, nivån på kvalitetsledningen samt styrkor, utvecklingsobjekt och god praxis i anslutning till kvalitetsledningen.

Som grund för utvärderingen av kvalitetsledningssystem har en utvärderingsmodell och utvärderingskriterier utvecklats under åren 2018−2019. En testning av modellen och kriterierna har genomförts år 2020. Utvecklingsarbetet har genomförts i ett brett samarbete med utbildningsanordnare och olika aktörer. Erfarenheter och feedback från den tidigare utvärderingen har utnyttjats.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila 2022_web

Mer information:

Tarja Frisk, ledande utvärderingsexpert,
tarja.frisk(at)karvi.fi, tfn. 029 533 5504

 

 

Stäng