Maahanmuuttajien koulutuspolut

Karvi toteuttaa 2019–2020 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta arvioinnin, jossa tarkastellaan ovatko koulutusjärjestelmään tehdyt, 1.1.2018 voimaan astuneet uudistukset sujuvoittaneet maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Arviointi kohdistuu

  • vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toteutettavaan luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen,
  • aikuisten perusopetukseen sekä
  • ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittamisen vaikutuksiin.

Arvioinnin tausta

Hallituksen tulee laatia kokonaisvaltainen toimenpideohjelma kotouttamistoimien uudistamistarpeesta ja toteutettavista muutoksista. Toimenpideohjelma tulee antaa selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä arviointi tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseen tähdänneiden uudistusten vaikutuksista tietoa, jota ministeriö voi käyttää hyödyksi toimenpideohjelman laadinnassa sekä tietoa maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseksi.

Arvioinnin tietolähteet ja tiedonkeruu

Karvi käyttää arvioinnin ensisijaisina tietolähteinä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä opettajilta kerättävää tietoa ja tilastoaineistoja. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä ja opettajilta saatava tieto kerätään sähköisillä kyselyillä. Kyselyt lähetetään viikolla 48/2019. Lisäksi Karvi järjestää keväällä 2020 arviointiin liittyviä työpajoja.

Arviointiin liittyy kaksi kyselyä: järjestäjäkysely ja opettajakysely. Kyselyissä keskitytään vuoden 2018 alussa voimaan tulleiden uudistusten vaikutusten tarkasteluun. Sekä järjestäjä- että opettajakysely toteutetaan yksilövastauksina.

Arviointiryhmä

Karvin asiantuntijoiden tueksi on nimetty arviointiryhmä.

  • Pedagoginen rehtori Juha Kaivola, Turun kristillinen opisto
  • Koulutusjohtaja, vararehtori Arja Koli, Keuda
  • Varapuheenjohtaja Sari Liski, Aikuislukioliitto
  • Asiantuntija Virva Muotka, Axxell Utbildning Ab
  • Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Kuntaliitto

Lisätietoja maahanmuuttajien koulutuspolkujen arvioinnista:

  • Arviointisuunnittelija Raisa Hievanen, puh. 029 533 5542, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Arviointiasiantuntija Tarja Frisk, puh. 029 533 5504, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Muita maahanmuuttajien koulutusta käsitteleviä Karvin arviointeja:

 

 

 

Sulje