Maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen arviointi

Maahanmuuttajanaiset opiskelemassa

Karvi toteuttaa vuoden 2022 aikana Maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen arvioinnin. Arviointi tuottaa tietoa maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen tueksi koulutusta järjestäville oppilaitoksille, oppilaitosten ylläpitäjille sekä kansalliselle ohjausjärjestelmälle. Arviointi koskee vapaata sivistystyötä ja aikuisten perusopetusta.

Aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutus siirtyi vuoden 2018 alussa työ- ja elinkeinoministeriön vastuulta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Siitä lähtien vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on voitu järjestää uudenlaista aikuisille maahanmuuttajille suunnattua lukutaitokoulutusta. Lisäksi uudistettuun aikuisten perusopetukseen on sisällytetty erillinen lukutaitovaihe.

Julkistamiswebinaari ma 19.12.2022

Webinaari on kaikille avoin eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Tallenna kokouslinkki kalenteriisi ja/tai liity webinaariin tästä.

Lisätietoja julkistamisseminaarista ja päivittyvä ohjelma tapahtumasivuilla.

Arvioinnin hankesuunnitelma

Arvioinnin teemat ja arviointikysymykset

 1. Tilastollinen tilannekuva: Millainen on kansallinen tilannekuva koulutuksen järjestämisen volyymeista sekä jakaantumisesta alueellisesti, oppilaitostyypeittäin ja koulutusmuodoittain?
 2. Arviointi: Millä tavoin nykyiset arviointikäytännöt tukevat opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja koulutuspolulla etenemiseen?
 3. Koulutukseen ohjaus: Miten koulutukseen ohjaamisen kriteerit ja käytännöt tukevat osaamis- ja tarveperusteisuuden toteutumista opiskelijoiden koulutuspolulla?
 4. Koulutuspolun sujuvuus: Mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden jatkopolkuihin ja koulutuspolkujen sujuvuuteen?
 5. Lukutaitokoulutuksen vaikuttavuus: Millaisia vaikutuksia koulutukseen osallistumisella on opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen?

Tiedonkeruu

Arvioinnin aineistonkeruuprosessi on kolmivaiheinen:

 1. Kysely koulutuksen järjestäjille (huhtikuu 2022)
 2. Oppilaitosvierailut, joiden osana opiskelijoiden yksilöhaastattelut sekä opettajien ryhmähaastattelut (toukokuu 2022)
 3. Verkkovälitteiset fokusryhmätilaisuudet (yksilökysely ja ryhmäkeskustelut) opettajille ja ohjaavien tahojen edustajille (elokuu 2022)

Asiantuntijapaneeli

Arviointi toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteita noudattaen. Arvioinnin keskeisissä vaiheissa kuullaan asiantuntijapaneelia, jonka kokoonpanossa on huomioitu lukutaitokoulutuksen kehittämisen eri tasot ja yhteistyökentän moninaisuus.

Lukutaitokoulutuksen arvioinnin asiantuntijapaneelin kokoonpano:

  • Juha Kaivola, rehtori, Turun kristillinen opisto
  • Jaana Nuottanen,  toiminnanjohtaja, Kansalaisopistojen liitto ry.
  • Tuula Kumpumäki, opintojohtaja, KSL-opintokeskus ja KSL ry:n pääsihteeri
  • Tuija Österman, pääsihteeri, Suomen kesäyliopistot ry.
  • Henrika Nordin, toimintapäällikkö, Bildningsalliansen
  • Auli Turjanmäki, koulutuspäällikkö (VALMA, AIPE, suomen kielen opetus), Gradia
  • Kaisa Häkkinen, vararehtori, Laajasalon opisto
  • Antti Kanniainen, johtava asiantuntija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus/työvoiman maahanmuuton ja kotoutumisen edistäminen
  • Heikki Tulkki*, opetusneuvos/VST, Opetushallitus
  • Mirka Råback*, asiantuntija/VST, Opetushallitus
  • Annika Bussman, opetusneuvos, OKM/VAPOS Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja VST:n osasto
  • Sari Haavisto, neuvotteleva virkamies, TEM/Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö
  • Elina Tuomikoski*, koordinaattori, Testipiste
  • Elina Stordell*, koordinaattori, Testipiste
  • Nina Jokinen*, opettaja, Helsingin työllisyyspalvelut/Lukupalveluohjaus
  • Reetta Matula*, opettaja, Helsingin työllisyyspalvelut/Lukupalveluohjaus

*=sovittu keskinäisestä vuorottelusta saman organisaation toisen edustajan kanssa

 

Arvioinnin aikataulu

Aikataulutus lukutaitokoulutuksen arviointiin: tammikuusta 2022 - joulukuuhun 2022

Arviointi on tällä hetkellä raportointivaiheessa.

Hankkeen etenemistä voi seurata seurata Karvin sosiaalisen median kanavissa (Twitter & Facebook) aihetunnisteella #MaahanmuuttajienLukutaito.

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen.

Lisätietoja

Sulje