Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila (2017)

 

Karvin lakisääteisinä tehtävinä ovat kansallisten arviointien toteuttamisen lisäksi laadunarviointiin ja -hallintaan liittyvät kehittämis- ja konsultointitehtävät sekä järjestäjien tukeminen itsearviointitehtävissä. Osana näitä tehtäviä Karvi kartoitti keväällä 2017 varhaiskasvatuksen järjestäjien itsearvioinnin käytäntöjä sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 316 kunnallista varhaiskasvatuksen järjestäjää ja yksityistä palveluntuottajaa.

Selvityksessä kartoitettiin laadunarvioinnin nykytilaa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Selvityksen tarkoitus oli tuottaa ajantasaista tietoa laadunarvioinnin tilasta varhaiskasvatuksessa sekä paikallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien että kansallisen ohjausjärjestelmän käyttöön. Tietoa itsearvioinnin käytäntänteistä kerättiin sähköisellä kyselyllä joka oli suunnattu kunnallisille varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille.

Lisätietoja: Arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. +358 29 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje