Ajankohtaiset julkaisut ja uutiset

Kolme lasta leikkii yhdessä legopalikoilla.

Marraskuu 2020:

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän pilotointi:

Pilotoinnin eteneminen ja materiaalit löytyvät oikealla olevasta valikosta Digitaalisen laadunarviointijärjestelmän kehittäminen ja pilotointi

Syyskuu 2020:

Verkkosivujen päivitys:

Varhaiskasvatuksen hankkeiden tiedonkeruut 2020-2021 on päivitetty ja löytyvät valikosta oikealla!

Elokuu 2020:

Julkaisutilaisuus:

Maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toisen vaiheen arvioinnin julkaisutilaisuus järjestetään 18.9.2020 klo 9:00-11:00.

Heinäkuu 2020

Verkkosivujen päivitys:

Karvin varhaiskasvatuksen arviointihankkeet vuosille 2020-2023 on päivitetty ja löytyvät valikosta oikealla!

Kesäkuu 2020

Tiivistelmä: Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (2020)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2017–2019 arviointihankkeen, jossa tarkasteltiin varhaiskasvatussuunnitelmia varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toteutumista tukevina ohjausvälineinä sekä näiden suunnitelmien toteutumista varhaiskasvatuksen arjessa. Tämä tiivistelmä keskittyy kaksiosaisen arvioinnin toiseen osaan.

Arvioinnin tulokset osoittavat, että kokonaisuutena varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016; 2018) suuntaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa laissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti ja antaa hyvät suuntaviivat laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiselle päiväkodeissa. Käytännössä suunnitelma ei kuitenkaan vielä kaikilta osin toteudu.

Tämän tiivistelmän tavoitteena on toimia konkreettisena varhaiskasvatuksen kehittämisen apuvälineenä. Tiivistelmässä on kuvattu alkuperäisen raportin keskeiset tulokset ja niiden pohjalta tehdyt kehittämissuositukset. Tulosten kohdalla on pedagogiselle henkilöstölle suunnattuja itsearviointikysymyksiä. Nämä kysymykset on tarkoitettu työkaluksi, jolla arvioinnin tuloksia voi peilata omaan työhön henkilö-, tiimi- tai yksikkötasolla.

Lataa tiivistelmä tästä:

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförande av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

Every day quality in early childhood education and care – ECEC curriculum implementation at ECEC centres and in family day care

 

Lue alkuperäinen arviointiraportti täältä:

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (2019)

 

Sulje