Varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa

Varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen sekä järjestäjien tukeminen itsearvioinnissa ovat keskeinen osa Karvin lakisääteisiä tehtäviä.

Varhaiskasvatuksen arviointi on ajankohtainen asia monella tapaa. Suomesta on puuttunut kansallinen käsitys varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä varhaiskasvatuksen laadun tekijöistä. Suomessa ei ole ollut yhtenäistä laadunarvioinnin ja seurannan järjestelmää ja lisäksi varhaiskasvatuksen arviointiin suuntautuvia koulutussisältöjä on ollut tarjolla varsin rajallisesti. (OECD 2016. Starting Strong IV, Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care. Country Note Finland.)

Näistä lähtökohdista varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittäminen tuli osaksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tehtävää vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Karvin tehtäväksi kehittää varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä.

Karvissa alkoi vuonna 2017 hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa sekä välineitä varhaiskasvatuksen itsearvioinnin ja laadunhallinnan tueksi.

Hankkeen tehtävänä on

 • laatia varhaiskasvatuksen laadun teoreettinen jäsennys
 • määrittää varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit
 • kehittää digitaalinen arviointijärjestelmä varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien tueksi
 • tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia itsearvioinnissa kouluttamalla ja opastamalla.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa ja sitä varten on perustettu ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä.

Hankkeen I vaihe:

 • Varhaiskasvatuksen laadun ja sen arvioinnin teoreettisen jäsennyksen laatiminen sekä laadun indikaattorien määrittely.
 • Työn pohjaksi laadittu taustaselvitys ”Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila” julkaistiin syksyllä 2017.
 • Hankkeen asiantuntijaryhmä aloitti työnsä syksyllä 2017.
 • I vaihe valmistui syksyllä 2018. Varhaiskasvatuksen arviointiseminaarissa julkaistiin asiakirja: Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset (lisää tietoa ja materiaaleja arviointiseminaarista löytyy täältä.)

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset asiakirjan suomenkielinen versio löytyy sähköisenä yllä olevasta linkistä. Asiakirjan ruotsinkielinen versio ilmestyy 2019 vuoden alkupuolella. Tämän jälkeen asiakirja tullaan kääntämään myös englanniksi.

Painettuja kirjasia voi tilata osoitteesta: yopaino.helsinki@punamusta.com

Julkaisun hinta on 35,00 euroa / kpl (sis. alv 10%) ja yli 20 kappaleen tilauksissa hinta on -30 %. Tilausten päälle lisätään toimituskulut 10,00 euroa / lähetys.

Hankkeen II vaihe:

 • Digitaalisen laadunarviointijärjestelmän kehittäminen kuntien itsearvioinnin tueksi.
 • Järjestelmän kautta Karvi voi kerätä kansallista arviointiaineistoa.
 • II vaiheen suunnittelutyö on käynnistynyt.

 

Lisätietoja:

Arviointiasiantuntija Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543

Arviointineuvos Laura Repo, puh. 029 533 5553

sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje