Digitaalinen laadunarviointijärjestelmä itsearvioinnin tueksi

Karvin lakisääteisenä tehtävänä on kehittää varhaiskasvatuksen arviointia sekä tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä palveluntuottajia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Osana tätä tehtävää Karvi laatii ja tuottaa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa digitaalisen laadun arviointijärjestelmän, jonka avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa analyysejä varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi niin paikallisella kuin kansallisella tasolla.

Arviointijärjestelmän arvioitu valmistuminen on vuonna 2023. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Arviointijärjestelmän tarkemmat tavoitteet

Varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille arviointijärjestelmä tarjoaa

  • selkeät arviointikriteerit, jotka ovat laadittu kyselylomakkeiksi ja itsearviointikysymyksiksi.
  • sujuvat työkalut toteuttaa omaehtoista tiedonkeruuta halutuilla kyselyillä.
  • helppokäyttöiset analysointi- ja raportointityökalut kerätyn tiedon jakamiseen ja hyödyntämiseen paikallisella tasolla (laadunhallinta ja itsearviointi).
  • keventynyt työkuorma integroimalla järjestelmään olemassa olevia tietoja kansallisista tietovarannoista (Varda).

 Järjestelmän avulla Karvi voi

  • tuottaa yhtenäistä, luotettavaa ja kumuloituvaa seurantatietoa varhaiskasvatuksen laadusta.
  • toteuttaa Karvin ulkoisia varhaiskasvatusta koskevia teema- ja järjestelmäarviointeja.

Muille toimijoille sekä kansalaisille järjestelmä tarjoaa

  • mahdollisuuden tarkastella varhaiskasvatuksen laadusta kerättyä tietoa kansallisesti.

Sisällöllisenä ja teoreettisena perustana rakennettavalle järjestelmälle toimii Karvin julkaisema Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirja. Asiakirjassa määriteltiin suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit, joiden pohjalle arviointi rakennetaan. Arviointitiedon kerääminen edellyttää, että indikaattorit käsitteellistetään vielä arviointiperusteiksi eli kriteereiksi. Arviointikriteerien määrittelyn pohjalta luodaan arviointityökaluja, joiden avulla varsinainen arviointi toteutetaan. Arviointikriteerien sisällöt tuotetaan Karvin asiantuntijaryhmässä.

Lisätietoja:

  • Arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje