Ajankohtaista varhaiskasvatuksesta

Arvioinnin suunnittelun työpajat

Vuodenvaihteessa 2016-2017 järjestettiin neljä työpajaa varhaiskasvatuksen asiantuntijoille, henkilöstölle sekä sidosryhmille. Työpajatyöskentelyn tavoitteena oli luoda kansallista käsitystä siitä, millaista arviointitietoa varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja lapsen hyvän elämän turvaamiseksi varhaiskasvatuksessa tarvitaan. Lisäksi tavoitteena oli saada arvioinnin suunnittelun tueksi laajalta asiantuntijajoukolta tietoa varhaiskasvatuksen arviointiin kohdistuvista tarpeista.  Keskustelu oli hedelmällistä, kiitos osallistujille. Tilaisuuden alustuksen diat löytyvät täältä.