Valkean kehittäminen

Kuvassa kerrotaan Valkean kehitysvaiheista

2020:
Laadun arviointityökalujen kehittäminen
Arviointityökalujen pilotointi
Valkean digitaalinen kehittäminen käynnistetään
2021:
Laadun arviointityökalujen kehittäminen jatkuu
Arviointityökalujen pilotti viedään päätökseen
Verkkoyhteistyö käynnistetään
Valkean kehittäminen jatkuu
Käyttäjäkokemusten kartoittaminen
2022:
Verkostoyhteistyötä jatketaan
Valkean kehitys viedään päätökseen
Karvi tiedottaa ja kouluttaa varhaiskasvatuksen johtoa ja henkilöstöä järjestelmän käyttöön liittyen

Sulje