Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila (2017)

Tekijät: Anna Mikkola, Laura Repo, Janniina Vlasov, Maiju Paananen ja Virpi Mattila

(Julkaisut 22:2017)

Osana varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen ja arvioinnin kokonaisuutta Karvi kartoitti keväällä 2017 varhaiskasvatuksen järjestäjien itsearvioinnin käytäntöjä sähköisellä kyselyllä. Kyselystä julkaistiin raportti Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila.

Kyselyllä selvitettiin kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien arviointikäytäntöjä ja olemassa olevia laadun arvioinnin perusteita ja menetelmiä. Lisäksi kartoitettiin, millaisia arviointiin liittyviä tarpeita varhaiskasvatuksen järjestäjillä on. Raportissa luodaan silmäys myös muiden Pohjoismaiden varhaiskasvatuksen arviointiin.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat hyvin erilaisissa vaiheissa laadunhallinnan ja -arvioinnin käytäntöjen kehittämisessä. Itsearvioinnin nykykäytännöt eivät kaikilta osin vastaa varhaiskasvatuslaissa ja perusteasiakirjassa asetettuja tavoitteita. Systemaattisin järjestäjän taholta kerätty arviointitieto näytti kohdentuneen varhaiskasvatuksen rakennelaatuun ja sen määrällisiin, helposti vertailtaviin tunnuslukuihin. Varhaiskasvatuksen sisällölliseen kehittämiseen tarkoitettuja arviointimenetelmiä oli selvityksen mukaan käytössä vain vähän. Tulokset viestivät lisäksi arviointiin liittyvästä käsitteellisestä hajanaisuudesta.

 

Sulje