Tilastoraportti varhaiskasvatuksen järjestämisestä 2017

Osana Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointia julkaistiin joulukuussa 2017 Karvin keräämiä tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta. Tiedot on kerätty kaikista Manner-Suomen kunnista (n = 295, vastausprosentti = 100). Palveluntuottajien määrät kuvaavat tilannetta elokuussa 2017 ja lapsimäärät tilannetta huhtikuussa 2017.

Tilastoraportti löytyy täältä.

 

Sulje