Käynnissä olevat arvioinnit

 

Arvioinnissa tarkastellaan nimensä mukaisesti varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilaa. Arviointi kohdistuu varhaiskasvatuksen johtamisrakenteisiin sekä johtajien työnkuviin. Tavoitteena on tuoda esiin niin suomalaisen varhaiskasvatuksen johtamisen vahvuuksia kuin sen kehittämiskohteita. Arvioinnissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen johtamista ja sitä tukevia rakenteita osana järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien laadunhallintaa. Varhaiskasvatuslain vaikutuksia tarkastellaan kohdentamalla arviointi varhaiskasvatuksen johtamisen ja johtamisjärjestelmän yhteydestä lapsen edun ensisijaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Näin saatava arviointitieto kytkeytyy osaksi lain vaikutusten arviointia ja seurantaa.

 

Karvin toteuttaman arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja selvittää vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen järjestäjille maksuttoman kokeilun järjestämisestä paikallisen kehittämistyön tueksi. Jotta kokeilun mahdollisista vaikutuksista voidaan saada tietoa, aineistoa kerätään kokeilukuntien lisäksi myös kunnista, jotka eivät osallistu kokeiluun.

 

Sulje