Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi 2018–2021

Taustaa:

Pääministeri Juha Sipilän hallitus käynnisti vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilun tavoitteena on lisätä viisivuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumista varhaiskasvatukseen sekä vaikuttaa suotuisasti heidän huoltajiensa työllistymiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on päätetty laajentaa kokeilua.

Karvin toteuttaman arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja selvittää vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen järjestäjille maksuttoman kokeilun järjestämisestä paikallisen kehittämistyön tueksi. Jotta kokeilun mahdollisista vaikutuksista voidaan saada tietoa, aineistoa kerätään kokeilukuntien lisäksi myös kunnista, jotka eivät osallistu kokeiluun.

 

Kokeilun ensimmäinen vaihe (2018-2019)

Ensimmäisessä vaiheessa kokeiluun osallistuneissa 19 kunnassa on yhteensä 12 400 viisivuotiasta lasta, mikä on 20 prosenttia vuonna 2013 syntyneiden ikäluokasta. Ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat seuraavat kunnat: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä ja Virolahti yhdessä, Turku, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsinki, Kempele, Iisalmi, Kotka, Salo, Oulu, Liperi, Sonkajärvi, Kitee, Kirkkonummi ja Taivassalo.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin muun muassa viisivuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen kokeilu- ja vertailukunnissa sekä sitä, kuinka kokeilukunnat olivat järjestäneet maksuttoman varhaiskasvatuksen.

 

Kokeilun toinen vaihe (2019-2020)

Kokeilun toisessa vaiheessa kokeilu laajeni siten, että mukana on yhteensä 26 kuntaa: Espoo, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Loviisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Oulu, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Turku ja Vironlahti.

Kokeilun toinen vaihe keskittyi osallistumisasteessa tapahtuvien mahdollisten muutosten lisäksi tarkastelemaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta.

 

Kokeilun kolmas vaihe (2020-2021)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on arvioinut maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tavoitteiden toteutumista sen kahdessa ensimmäisessä vaiheessa ja jatkaa kokeilun laajentumisen myötä arviointia vuoden 2021 loppuun asti.

Kokeilun kolmannen arviointivaiheen kautta saadaan kumuloituvaa seuranta-aineistoa varhaiskasvatukseen osallistumisesta ja kokeilun järjestämisestä. Arviointiaineistoa kerättiin viisivuotiaiden lasten huoltajille sekä kuntien viranhaltijoille suunnatuilla kyselyillä 26 kokeilukunnan alueella. Kuntakyselyyn vastasi 96 % kunnista ja huoltajakyselyyn saimme yli 4000 vastausta.

Jotta kokeilun vaikutuksia varhaiskasvatukseen osallistumisessa ja huoltajien työllistymisessä voidaan tunnistaa, kyselyaineistoja kerätään myös valtakunnallisesti koko Manner-Suomen alueelta. Arviointia toteutettaessa huomioidaan Oikeus oppia -ohjelmassa tehtävä viisivuotiaiden lasten pedagogiikan ja taito- ja taideaineita koskeva selvitys sekä kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi. Hankkeen loppuraportissa tuotetaan tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi kolmen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluvaiheen tuottaman arviointitiedon pohjalta.

 

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointiryhmän (2020-2021) jäseniä ovat:

Maarit Alasuutari, professori, Jyväskylän yliopisto

Päivi Koivisto, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki

Miia Saarikallio-Torp, tutkija, Kelan tutkimus

Mikael Nygård, professori, Åbo Akademi

Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi, puheenjohtaja

Julia Kuusiholma-Linnamäki, arviointiasiantuntija, Karvi

Laura Lepola, arviointiasiantuntija, Karvi

 

Lisätietoja:

  • Arviointiasiantuntija, Julia Kuusiholma-Linnamäki, puh. 029 533 5551 , etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arvioinnin hankesuunnitelma:

Sulje