Käynnissä olevat kansalliset arvioinnit: Selvitys viisivuotiaiden pedagogiikasta ja taito- ja taideaineiden nykytilasta ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa

Tässä hankkeessa selvitetään ministeriön toimeksiantona varhaiskasvatuksen, erityisesti viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taideaineiden asemaa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Selvityksen tavoitteet ovat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa nykytilanteen kuvaus ja sen pohjalle rakentuvat kehittämistoimenpiteet viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Toisena tavoitteena on taito- ja taideaineiden nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa.

 

Sivua päivitetään syksyllä 2020.

Sulje