Käynnissä olevat kansalliset arvioinnit: Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa

(Kuva: Veera Blässar)

 

Arviointi viisivuotiaiden pedagogiikasta ja taito- ja taidekasvatuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa

Hankkeessa selvitetään ministeriön toimeksiantona varhaiskasvatuksen, erityisesti viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatuksen asemaa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Arvioinnin tavoitteet ovat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa nykytilanteen kuvaus ja sen pohjalle rakentuvat kehittämistoimenpiteet viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Toisena tavoitteena on taito- ja taidekasvatuksen nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa sekä taito- ja taideaineiden vahvistamista koskevat kehittämisehdotukset.

Arvioinnissa huomioidaan Oikeus oppia -ohjelmassa tehtävän viisivuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilut. Hanke toteutetaan yhtäaikaisesti maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin kolmannen vaiheen kanssa ja osittain samoilla aineistoilla. Arviointia varten toteutetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnattu kysely, joka sisältää sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä liittyen pedagogiikkaan ja taito- ja taideaineiden toteutumiseen.

Arviointiraportti julkaistaan 4.5.2021 järjestettävässä webinaarissa. Lisää tietoa julkistamistilaisuudesta sekä ilmoittautumislinkki löytyvät täältä.

 

Hankkeeseen on nimetty asiantuntijaryhmä jonka kokoonpano löytyy oikealla linkistä Varhaiskasvatuksen hankkeiden asiantuntijaryhmät

Lisätietoja: Arviointiasiantuntija Jaana Juutinen, puh. 029 533 5539, jaana.juutinen@karvi.fi

Sulje