Käynnissä olevat kansalliset arvioinnit: Selvitys viisivuotiaiden pedagogiikasta ja taito- ja taideaineiden nykytilasta ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa

Selvitys viisivuotiaiden pedagogiikasta ja taito- ja taideaineiden nykytilasta ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa

Hankkeessa selvitetään ministeriön toimeksiantona varhaiskasvatuksen, erityisesti viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taideaineiden asemaa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Selvityksen tavoitteet ovat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena on tuottaa nykytilanteen kuvaus ja sen pohjalle rakentuvat kehittämistoimenpiteet viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Toisena tavoitteena on taito- ja taideaineiden nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa sekä taito- ja taideaineiden vahvistamista koskevat kehittämisehdotukset.

Selvityksessä huomioidaan Oikeus oppia -ohjelmassa tehtävän viisivuotiaiden lasten maksuttoman varhaiskasvatuksen ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilut. Selvitys toteutetaan yhtäaikaisesti maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin kolmannen vaiheen kanssa ja osittain samoilla aineistoilla. Arviointia varten toteutetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle suunnattu kysely, joka sisältää sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä liittyen pedagogiikkaan ja taito- ja taideaineiden toteutumiseen.

Hanke toteutetaan siten, että valmis raportti luovutetaan ministeriölle huhtikuussa 2021.

Hankkeeseen on nimetty asiantuntijaryhmä jonka kokoonpano löytyy oikealla linkistä Varhaiskasvatuksen hankkeiden asiantuntijaryhmät

Lisätietoja: Arviointiasiantuntija Jaana Juutinen, puh. 029 533 5539, jaana.juutinen@karvi.fi

Sulje