Tulevat tiedonkeruut varhaiskasvatuksessa

Yhteenveto Karvin tulevista tiedonkeruista 2020-2021

 

  • Selvitys viisivuotiaiden pedagogiikasta ja taito- ja taideaineiden nykytilasta ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa: Henkilöstölle suunnattu kysely lokakuussa 2020.

 

  • Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi: kolmas vaihe: Viisivuotiaiden lasten huoltajille ja kuntien viranhaltijoille suunnattu kysely alkuvuodesta 2021.

 

  • Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet: Johtajille suunnattu kysely alkuvuodesta 2021.

 

  • Varhaiskasvatuksen arviointityökalujen kehittäminen: Karvi toteuttaa arviointityökalujen ja niihin liittyvän kehittämisen pilotoinnin 11 / 2020 – 03 / 2021 välisenä aikana. Otantaan valikoituneet kunnat saavat lisätietoa Karvilta syys-lokakuussa 2020.

 

Tiedonkeruiden tasainen jakautuminen kuntien kesken on huomioitu hankkeiden otantojen suunnittelussa.

Sulje