Tausta ja kehitystyö

Valssi on osa varhaiskasvatuksen arvioinnin kansallista kokonaisuutta. Valssia kehitetään osana Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen ja järjestäjien tuki -hanketta vuosina 2020-2023. Sisällöllisestä kehittämisestä vastaa hankkeeseen nimitetty asiantuntijaryhmä ja teknisestä kehittämisestä vastaa CSC yhteistyössä Karvin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

 • Hankesuunnitelma: Linkki
 • Asiantuntijaryhmä: Linkki
 • Valssin teknisen kehittämisen julkinen wiki: Linkki

Teoreettinen tausta

Vuonna 2018 Karvi julkaisi varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön ja ohjaaviin asiakirjoihin sekä tutkimukseen perustuvan jäsennyksen varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Samalla julkaistiin varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit, jotka todentavat laadukkaan varhaiskasvatuksen olennaiset ja tavoiteltavat ominaisuudet. Tutustu asiakirjaan, teoreettiseen taustaan ja arvioinnin keskeisiin käsitteisiin täältä: Linkki

Valssin kehitystyö

 

2016

 • Arvioinnin kokonaisuudesta tehdään pitkän aikavälin suunnitelma, joka pitää sisällään työryhmiä ja kuulemisia.

2017

 • Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila (Mikkola ym. 2017) julkaistaan: Linkki

2018

 • Hankkeen 1. asiantuntijaryhmä aloittaa työskentelyn.
 • Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset (Vlasov ym. 2018) julkaistaan: Linkki
 • Karvi järjestää koulutuksia ja esityksiä varhaiskasvatuksen laadunarvioinnista ja indikaattorityöstä.

2019

 • Laadunarvioinnin koulutukset jatkuvat.
 • Arviointiprosessien, -järjestelmän ja -työkalujen suunnittelu aloitetaan.
 • Laadunarviointijärjestelmän tekninen kuvaus laaditaan.

2020

 • Hankkeen 2. asiantuntijaryhmä aloittaa työskentelyn.
 • Laadunarviointijärjestelmän ja arviointityökalujen kehittäminen käynnistetään.
 • Laatukriteerien määrittely käynnistetään yhteistyössä tutkijoiden kanssa.
 • Arviointityökalujen pilotointi aloitetaan syksyllä 2020.

2021

 • Järjestelmän, työkalujen ja prosessien kehittäminen jatkuu.
 • 2. asiantuntijaryhmän toimikautta jatketaan.
 • Järjestelmän kehittämistyölle asetetaan ohjausryhmä.
 • Arviointityökalujen pilotointi viedään päätökseen: Linkki
 • Varhaiskasvatuksen arviointiverkosto aloittaa toimintansa. Lisätietoa arviointiverkostosta: Linkki
 • Käyttäjäkokemusten kartoittaminen.

2022

 • Järjestelmän, työkalujen ja prosessien kehittäminen jatkuu.
 • Verkostoyhteistyötä jatketaan.
 • Järjestelmästä säädetään osana Karvi-lakia: yhteisrekisterinpitäjyys, tiedon luovuttaminen ja yhteiset rajapinnat Varhaiskasvatuksen tietovarannan (Varda) kanssa.
 • Karvi tiedottaa ja kouluttaa varhaiskasvatuksen johtoa ja henkilöstöä järjestelmän käyttöön liittyen.

2023

 • Valssi ja arviointityökalut otetaan käyttöön asteittain.
 • Valssia pilotoidaan mukaan valikoituneiden varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa maaliskuusta 2023 lähtien.
 • Valssi avataan kaikille varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille elokuussa 2023.
 • Järjestelmän käyttökoulutukset jatkuvat ja Karvi tukee järjestäjiä järjestelmän käyttöönotossa.

2024

 • Järjestelmän ja arviointiprosessien kehittäminen jatkuu.
 • Karvi kouluttaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja luo tukimateriaalia arvioinnin tueksi.
 • Mahdollisuudet toteuttaa varhaiskasvatuksen kansalliset arviointitiedonkeruut Valssin avulla toteutetaan arviointisuunnitelmakaudella 2024–2027.

Sulje