Varhaiskasvatuksen laadun arviointiverkosto

Varhaiskasvatuksen laadun arviointiverkosto on perustettu Valssi-laadunarviointijärjestelmän kehittämisen sekä tiedon ja osaamisen jakamisen tueksi. Arviointiverkoston tehtävä on tukea toiminnan arviointia ja kehittämistä paikallisella tasolla. Verkoston tarkoitus on

  • tiedottaa Valssin ja siihen liittyvien arviointityökalujen kehittämisestä
  • järjestää koulutuksia ja webinaareja eri henkilöstöryhmille
  • jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä arvioinnin kehittämisen tueksi.

Verkosto toimii pääasiallisesti sitä varten perustetussa HowSpace-työtilassa. Työtilasta löytyy muun muassa verkoston tapaamisten ohjelma ja materiaalit sekä keskusteluosio hyvien käytäntöjen jakamista varten. Verkostossa on mukana yli 500 varhaiskasvatuksen kunnallista ja yksityisen palveluntuottajan yhteyshenkilöä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: sivi.harkoma@karvi.fi, puh. +358 29 533 5556

Sulje