Varhaiskasvatuksen hankkeiden asiantuntijaryhmät 2017-2020

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi -hanke 2017-2019

Mervi Eskelinen, ylitarkastaja, Valvira

Lillemor Gammelgård, varhaiskasvatusjohtaja, Vaasan kaupunki

Marja-Kristiina Lerkkanen, professori, Jyväskylän yliopisto

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, Espoon kaupunki, ryhmän puheenjohtaja

Maiju Paananen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Jyri Ulvinen, ylitarkastaja, Pohjois-Suomen AVI, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue

Laura Repo, arviointineuvos, Karvi

 

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi -hanke 2018-2020

Maarit Alasuutari, professori, Jyväskylän yliopisto

Päivi Koivisto, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki

Miia Saarikallio-Torp, tutkija, KELA

Laura Repo, arviointineuvos, Karvi, ryhmän puheenjohtaja

Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa -hanke 2019-2020

Johanna Heikka, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, Helsingin kaupunki

Lasse Lipponen, professori, Helsingin yliopisto

Ville Ruutiainen, väitöskirjatutkija, Jyväsylän yliopisto

Jenni Salminen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, Kirkkonummen kunta

Laura Repo, arviointineuvos, Karvi, ryhmän puheenjohtaja

Janniina Vlasov, arviointiasiantuntija, Karvi

 

 

 

Sulje