Varhaiskasvatuksen hankkeiden asiantuntijaryhmät

Karvi tekee hankkeitaan ja kehittää arviointia yhteistyössä muiden varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Kaikkiin hankkeisiin valitaan asiantuntijaryhmä, jonka Karvin johtaja nimittää. Asiantuntijaryhmien nimeämisessä noudatetaan Karvin periaatteita. Näitä ovat:

  1. Lainsäädäntöön liittyvät velvoitteet
  2. Asiantuntijoiden riippumattomuutta ja monitahoisuutta koskevat periaatteet

Karvi perehdyttää ja kouluttaa kaikki asiantuntijat tehtäväänsä ja Karvin toimintaperiaatteisiin.

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjien itsearvioinnin kehittämistyön tukena toimii asiantuntijaryhmä (2019-2020), jonka jäseniä ovat:

Johanna Heikka, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, Helsingin kaupunki

Lasse Lipponen, professori, Helsingin yliopisto

Ville Ruutiainen, väitöskirjatutkija, Jyväsylän yliopisto

Jenni Salminen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, Kirkkonummen kunta

Janniina Vlasov, arviointineuvos, Karvi, ryhmän puheenjohtaja

Sivi Harkoma, arviointiasiantuntija, Karvi

Tuomas Sarkkinen, arviointisasiantuntija, Karvi

 

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointiryhmän (2018-2020) jäseniä ovat:

Maarit Alasuutari, professori, Jyväskylän yliopisto

Päivi Koivisto, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki

Miia Saarikallio-Torp, tutkija, Kelan tutkimus

Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi, ryhmän puheenjohtaja

Maiju Paananen, arviointiasiantuntija, Karvi

 

Selvitys viisivuotiaiden pedagogiikasta ja taito- ja taideaineiden nykytilasta ja kehittämistarpeista varhaiskasvatuksessa asiantuntijaryhmän (2020-2021) jäseniä ovat:

Marina Lundqvist, yliopiston lehtori, Helsingin yliopisto

Arttu Mykkänen, yliopiston lehtori, Tampereen yliopisto

Maarit Raitala, päiväkodin johtaja, Lahden kaupunki

Mari-Jatta Rissanen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

Inkeri Ruokonen, professori, Turun yliopisto

Jaana Juutinen, arviointiasiantuntija, Karvi

Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi, ryhmän puheenjohtaja

Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, Karvi

 

Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet arviointiryhmän (2020-2023) jäseniä ovat:

Malin Eriksson, ylitarkastaja, Aluehallintovirasto

Elina Fonsén, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Suvi Heikkinen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Hanna Hjelt, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, Järvenpään kaupunki

Jarkko Lahtinen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto

Janniina Vlasov, arviointineuvos, Karvi , ryhmän puheenjohtaja

Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi

Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, Karvi

Lisätietoja

  • arviointineuvos Janniina Vlasov, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • arviointiasiantuntija Tuomas Sarkkinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

 

 

 

 

Sulje