Varhaiskasvatuksen hankkeiden asiantuntijaryhmät

Karvi tekee hankkeitaan ja kehittää arviointia yhteistyössä muiden varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Kaikkiin hankkeisiin valitaan asiantuntijaryhmä, jonka Karvin johtaja nimittää. Asiantuntijaryhmien nimeämisessä noudatetaan Karvin periaatteita. Näitä ovat:

  1. Lainsäädäntöön liittyvät velvoitteet
  2. Asiantuntijoiden riippumattomuutta ja monitahoisuutta koskevat periaatteet

Karvi perehdyttää ja kouluttaa kaikki asiantuntijat tehtäväänsä ja Karvin toimintaperiaatteisiin.

 

Varhaiskasvatuksen järjestäjien itsearvioinnin kehittämistyön tukena toimii asiantuntijaryhmä (2019-2020), jonka jäseniä ovat:

Johanna Heikka, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, Helsingin kaupunki

Lasse Lipponen, professori, Helsingin yliopisto

Ville Ruutiainen, väitöskirjatutkija, Jyväsylän yliopisto

Jenni Salminen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, Kirkkonummen kunta

Laura Repo, arviointineuvos, Karvi, ryhmän puheenjohtaja

Janniina Vlasov, arviointiasiantuntija, Karvi

 

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointiryhmän (2018-2020) jäseniä ovat:

Maarit Alasuutari, professori, Jyväskylän yliopisto

Päivi Koivisto, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki

Miia Saarikallio-Torp, tutkija, Kelan tutkimus

Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi

Maiju Paananen, arviointiasiantuntija, Karvi

Laura Repo, arviointineuvos, Karvi, ryhmän puheenjohtaja

 

Lisätietoja

  • arviointineuvos Laura Repo, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

 

 

 

 

Sulje