Käynnissä olevat kansalliset arvioinnit: Varhaiskasvatuslain vaikutusten arviointi – Johtajuusjärjestelmän arviointi

Karvin arviointisuunnitelmassa vuosille 2020-2023 määritellään varhaiskasvatuksen kansalliset ulkoiset arvioinnit. Vuonna 2020 alkaa varhaiskasvatuslain vaikutusten arviointi, joita tarkastellaan kohdentamalla arviointi varhaiskasvatuksen johtajuusjärjestelmään ja johtajuuteen.

Varhaiskasvatuslaki uudistui vuonna 2018. Lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi lakiuudistuksen vaikutuksia. Varhaiskasvatuslain vaikutuksia tarkastellaan kohdentamalla arviointi varhaiskasvatuksen johtamisen ja johtamisjärjestelmän yhteydestä lapsen edun ensisijaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Näin saatava arviointitieto kytkeytyy osaksi lain vaikutusten arviointia ja seurantaa.

Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella varhaiskasvatuksen johtamista ja sitä tukevia rakenteita osana järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien laadunhallintaa ja siten edistää yhdenvertaisten edellytysten toteutumista varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Arvioinnin tavoitteena on hyödyttää varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän kansallista tasoa sekä paikallisen tason toimijoita tuottamalla tietoa varhaiskasvatuksen johtamisen ja johtamisjärjestelmän nykytilasta ja sen vahvuuksista sekä kehittämisen kohteista.

Arviointihanke toteutetaan kahdessa vaiheessa vuosien 2020-2023 aikana. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa 2020-2021 laaditaan selvitys varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilanteesta Suomessa. Ensimmäisen vaiheen tulokset raportoidaan loppuvuodesta 2021.

Hankkeeseen on nimetty asiantuntijaryhmä jonka kokoonpano löytyy oikealla linkistä Varhaiskasvatuksen hankkeiden asiantuntijaryhmät.

Lisätietoja:

  • Arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje