Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) toimeenpanon arvioinnissa tarkastellaan varhaiskasvatusta ohjaavia varhaiskasvatussuunnitelmia (vasuja) varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toteutumista tukevina ohjausvälineinä, varhaiskasvatussuunnitelmien sisältöjä, käyttöönottoon liittyviä prosesseja sekä suunnitelmien toteutumista. Arviointi tuottaa tietoa vasun perusteiden ja varhaiskasvatuslain tavoitteiden paikallisista tulkinnoista ja niiden toteutumisesta varhaiskasvatuksen käytännöissä sekä varhaiskasvatuksen tilasta laajemminkin.

Arviointi on kaksiosainen. Ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2018. Arviointiraportti – Vasujen käyttöönotto ja sisällöt – löytyy täältä.

Arvioinnin tulosten mukaan varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat melko hyvin varhaiskasvatustyön tukena, mutta erityisesti lasten vasuissa löytyi laadullista sisällöllistä vaihtelua. Vasujen käyttöönottoa kunnissa haittaisi liian kiireinen aikataulu.

Arvioinnin toisessa vaiheessa (2018-2019) tarkastellaan vasujen toteutumista lapsiryhmissä. Aineisto kerätään varhaiskasvatuksen henkilöstöltä syksyllä 2018 otantapohjaisesti. Tarkoituksena on tarkastella sitä, millaisia esteitä vasujen toteutumiselle on ja toisaalta löytää niitä tekijöitä, mitkä edesauttavat vasujen mukaisten työtapojen toteutumista.

Arvioinnin toisen vaiheen tulokset julkaistiin syksyllä 2019. Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa arviointiraportin voit ladata täältä.

Arviointia varten on perustettu ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

 

Lisätietoja:

Arviointineuvos Laura Repo, puh. 029 533 5553

sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

Sulje