Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi

Hankkeessa arvioidaan hallituksen vuosille 2018–2020 käynnistämää kokeilua viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilu toteutetaan kahdessa vaiheessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kokeilun ensimmäistä vaihetta varten 5 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta ja kokeiluun osallistuvien kuntien valinta toteutettiin hakumenettelyn mukaisesti. Valtion erityisavustus kohdennetaan maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen viisivuotiaille. Ensimmäisessä vaiheessa kokeiluun osallistuvissa 19 kunnassa on yhteensä 12 400 viisivuotiasta lasta, mikä on 20 prosenttia vuonna 2013 syntyneiden ikäluokasta.

Kokeilussa ovat mukana seuraavat kunnat: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä ja Virolahti yhdessä, Turku, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsinki, Kempele, Iisalmi, Kotka, Salo, Oulu, Liperi, Sonkajärvi, Kitee, Kirkkonummi ja Taivassalo.

Ensimmäisen vaiheen arviointitulokset julkaistiin syksyllä 2019. Voit ladata arviointiraportin tästä.

Karvin toteuttaman arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja auttaa vastaamaan kysymykseen vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen järjestäjille maksuttoman kokeilun järjestämisestä paikallisen kehittämistyön tueksi.

Aineistoa kerätään kokeilukuntien lisäksi myös verrokkikunnista.

Arvioinnilla tuotetaan tietoa muun muassa seuraavista asioista:

  • Lisääkö kokeilu viisivuotiaiden ja heidän sisarustensa osallistumista varhaiskasvatukseen?
  • Miten kunnat organisoivat kokeilun sekä siihen liittyvät kustannukset kokeilun aikana sekä sen jälkeen?
  • Miten viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on järjestetty?

Arviointia varten on perustettu ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä.

Lisätietoja:

Arviointiasiantuntija Anna Siippainen, puh. 029 533 5566

Arviointineuvos Laura Repo, puh. 029 533 5553

Arviointiasiantuntija Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543

sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje