Finnish as a second language syllabus learning outcomes in the 9th grade of basic education in 2015

Learning outcomes, Evaluation report Susanne Kuosmanen

(Perusopetuksen päättövaiheen suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän oppimistulosten arviointi 2015)

Authors:

Katri Kuukka & Jari Metsämuuronen

Language:

Finnish (includes an abstract in English)

Year:

2016

Publication:

Close