Learners with immigrant backgrounds within the Finnish education system

Evaluation report, Thematic evaluation Virpi Pietiläinen

Evaluation on the access to education and the support during studies
(Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – Koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi)

Author:
Tuula Pirinen (ed.)

Language:
Finnish (with an English abstract)

Year:
2015