Learners with immigrant backgrounds within the Finnish education system

Evaluation report, Thematic or system evaluation Virpi Pietiläinen

Evaluation on the access to education and the support during studies
(Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – Koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi)

Author:
Tuula Pirinen (ed.)

Language:
Finnish (with an English abstract)

Year:
2015

Publication:

Close