Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

Praxis och rekommendationer Virpi Pietiläinen
Författare:

Janniina Vlasov, Jenni Salminen, Laura Repo, Kirsti Karila, Susanna Kinnunen, Virpi Mattila, Thomas Nukarinen, Sanna Parrila & Hanna Sulonen

Språk:
svenska

Publicerad:
2019

Publikation:

Stäng