Resultat i svenskspråkiga skolor

NCU genomför utvärderingar enligt en plan som gäller för åren 2016–2019. Flera av periodens utvärderingsprojekt är nu avslutade och resultaten finns i våra rapporter.

En förteckning över NCU:s nya publikationer finns här. I den finns länkar till både svenska och finska publikationer. De finskspråkiga publikationerna innehåller sammandrag på svenska. Förteckningen gäller förutom grundläggande utbildning också småbarnspedagogik, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

 

Stäng