Resultat i svenskspråkiga skolor

Kuvassa on erilaisia värikkäiksi maalattuja käsiä.

Bildkälla: Shutterstock, ESB Professional

NCU genomför utvärderingar enligt nationella planer som omfattar fyraårsperioder. Vi jobbar nu enligt planen för perioden 2020–2023. Resultaten från våra utvärderingar hittar du i våra rapporter.

En förteckning över alla NCU:s nya publikationer finns här. I den finns länkar till både svenska och finska publikationer. De finskspråkiga publikationerna innehåller sammandrag på svenska. Förteckningen gäller förutom grundläggande utbildning också småbarnspedagogik, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

I spalten till höger finns korta sammanfattningar av de svenska skolornas resultat i några ämnen. Dessutom finns länkar till de senaste utvärderingsrapporterna i ämnena. Titta också gärma på NCU:s översikt över lärresultat i den svenskspråkiga grundskolan 2010-2020.

 

Stäng