Resultat i svenskspråkiga skolor

Kuvassa on erilaisia värikkäiksi maalattuja käsiä.

Bildkälla: Shutterstock, ESB Professional

NCU genomför utvärderingar enligt nationella planer som omfattar fyraårsperioder. Merparten av utvärderingsprojekten som ingick i planen för perioden 2016–2019 är nu avslutade. Resultaten finns i våra rapporter.

En förteckning över alla NCU:s nya publikationer finns här. I den finns länkar till både svenska och finska publikationer. De finskspråkiga publikationerna innehåller sammandrag på svenska. Förteckningen gäller förutom grundläggande utbildning också småbarnspedagogik, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

I spalten till höger finns korta sammanfattningar av de svenska skolornas resultat i några ämnen. Dessutom finns länkar till de senaste utvärderingsrapporterna i ämnena.

 

Stäng