Utvärdering av pilotprojektet distansundervisning i de samiska språken (2021–2022)

Bild: istockphoto.com/1218752178

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderade år 2022 ett pilotprojekt som gäller distansundervisning i samiska språk (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska). Syftet med utvärderingen var att utreda hur pilotprojektet fungerar ur utbildningsanordnarens, skolornas, lärarnas och elevernas synvinkel. Pilotprojektet inleddes i augusti 2018. Det finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Sametinget svarar för koordineringen av projektet.

Inom ramen för NCU:s utvärdering ordnades intervjuer och höranden i Teams i början av år 2022. Dessutom samlade NCU in information med hjälp av enkäter till utbildningsanordnare, lärare och elever.

Med utgångspunkt i det insamlade utvärderingsmaterialet utarbetade NCU en sammanfattande rapport där en fortsatt användning av verksamhetsmodellen diskuteras. Den finska rapporten innehåller ett inledande sammandrag på svenska.

Utvärderingen ger information för följande tyngdpunkter i NCU:s utvärderingsplan: främjande av likvärdighet, utveckling av lärande och kompetens samt främjande av ett välfungerande utbildningssystem.

Resultat på samiska språk (18.1.2023):

 

Dataskydd:

Dataskydd (på finska): Distansundervisning i samiska språk – pilotprojekt_utbildningsanordnare.pdf

Dataskydd (på finska): Distansundervisning i samiska språk – pilotprojekt_skolor.pdf

Dataskydd (på finska): Distansundervisning i samiska språk- pilotprojekt_elever.pdf

 

Mer information:

Marita Härmälä                                                                                                                                                        ledande utvärderingsexpert                                                                                                      fornamn.efternamn@karvi.fi                                                                                                                                  029 533 5560

Stäng