Utvärdering av pilotprojektet distansundervisning i de samiska språken (2021–2022)

Bild: istockphoto.com/1218752178

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar år 2022 ett pilotprojekt som gäller distansundervisning i samiska språk (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska). Syftet med utvärderingen är att utreda hur pilotprojektet fungerar ur utbildningsanordnarens, skolornas, lärarnas och elevernas synvinkel. Pilotprojektet har inletts i augusti 2018. Det finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Sametinget svarar för koordineringen av projektet.

Inom ramen för NCU:s utvärdering ordnas intervjuer och höranden i Teams i början av år 2022. Dessutom samlar NCU in information med hjälp av enkäter till utbildningsanordnare, lärare och elever.

Med utgångspunkt i det insamlade utvärderingsmaterialet utarbetar NCU en sammanfattande rapport där en fortsatt användning av verksamhetsmodellen diskuteras.

Utvärderingen ger information för följande tyngdpunkter i NCU:s utvärderingsplan: främjande av likvärdighet, utveckling av lärande och kompetens samt främjande av ett välfungerande utbildningssystem.

Dataskydd:

Dataskydd (på finska): Distansundervisning i samiska språk – pilotprojekt_utbildningsanordnare.pdf

Dataskydd (på finska): Distansundervisning i samiska språk – pilotprojekt_skolor.pdf

Dataskydd (på finska): Distansundervisning i samiska språk- pilotprojekt_elever.pdf

 

Mer information:

Marita Härmälä                                                                                                                                                        ledande utvärderingsexpert                                                                                                      fornamn.efternamn@karvi.fi                                                                                                                                  029 533 5560

Stäng