Kommande utvärderingar

Vi sänder alltid också direkt information till skolorna som ingår i samplet.

Kommande insamlingar av information under läsåret 2021-2022:

16.3.2022
A- och B-svenska
utvärdering av lärresultat
(finskspråkiga skolor, åk 9)
Utvärderingen av lärresultaten i A- och B-svenska i årskurs 9 genomförs i skolorna i mars 2022. Utvärderingen gäller enbart finskspråkiga skolor. En delvis motsvarande utvärderingen i finska har redan genomförts i de svenskspråkiga skolorna våren 2021.
Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro
temautvärdering
(grundläggande utbildning, åk 4-8)
Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro genomförs i april 2022 i de skolor som använder de valda metoderna.
Utvärdering av gymnasiereformen temautvärdering (gymnasier) Information för utvärderingen av gymnasiereformen samlas in genom enkäter i april-maj 2022.

 

Stäng