Kommande utvärderingar

Vi sänder alltid också direkt information till skolorna som ingår i samplet.

Kommande insamlingar av information under läsåret 2021-2022:

16.3.2022
A- och B-svenska
utvärdering av lärresultat
(finskspråkiga skolor, åk 9)
Utvärderingen av lärresultaten i A- och B-svenska i årskurs 9 genomförs i skolorna i mars 2022. Utvärderingen gäller enbart finskspråkiga skolor. En delvis motsvarande utvärderingen i finska har redan genomförts i de svenskspråkiga skolorna våren 2021.

 

Stäng