Ett digitalt kvalitetsutvärderingssystem Valssi

Välkommen till Valssis webbplats!

Valssi är ett nationellt kvalitetsutvärderingssystem, vars syfte är att stödja anordnarna och serviceproducenterna i deras kvalitetshantering. Valssi är en mångsidig digital tjänst som gör det möjligt att samla in utvärderingsinformation, få aktörsspecifika utvärderingsrapporter, producera enhetsspecifika sammanfattningar av utvärderingar och publicera aktörernas lagstadgade utvärderingsresultat.

Den här sidan innehåller allmän information om Valssis innehåll, mål och utvecklingsskeden:

Valssi tas i bruk stegvis. I mars 2023 ordnar vi ett pilotprojekt vars mål är att producera information och få respons om hur Valssi och utvärderingsverktygen fungerar. För projektet väljer vi ut kommuner och serviceproducenter som är så olika som möjligt, och dessa får bekanta sig med användningen av Valssi med stöd av NCU. Valssi öppnas för alla organisationer i augusti 2023.

Från början av 2023 ordnar vi utbildningar för att stödja införandet av Valssi. Utbildningar ordnas för chefer, experter och personal inom småbarnspedagogik. Utbildningsmaterial produceras på finska och svenska.

Utvärderingsnätverk

Nätverkets syfte är att informera om utvecklingen av Valssi och utvärderingsverktygen i Valssi, att ordna utbildningar och webbinarier för olika personalgrupper samt att sprida kunskap och god praxis som stöd för utvecklingen av utvärderingen. Vi hoppas att någon från varje kommun och privat organisation deltar i nätverket.

Mer information:

  • Anmälan och frågor om utvärderingsnätverket: sivi.harkoma@karvi.fi
  • Frågor som gäller Valssi som helhet: janniina.vlasov@karvi.fi
  • Frågor om Valssis användargränssnitt: tuomas.sarkkinen@karvi.fi
  • Projektplan: Länk

 

Stäng