Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet

Ett mål för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen är att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar. Utvärderingen ger information om yrkesutbildningens och gymnasieutbildningens förmåga att stärka de studerandes delaktighet och gemenskap samt utvecklingen av deras färdigheter att påverka så att de blir aktiva och kritiska medborgare. I utvärderingen granskas även studerandekårernas roll som ett led i denna process.

Unvärderingen genomförs under 2020-2021.

Tilläggsinformation

Veera Hakamäki-Stylman, yrkesutbildning, +358 29 533 5555, förnamn.efternamn@karvi.fi
Paula Kilpeläinen, yrkesutbildning, +358 29 533 5557, förnamn.efternamn@karvi.fi
Niina Rumpu, allmänbildande utbildning, +358 29 533 5525, förnamn.efternamn@karvi.fi
Salla Venäläinen, allmänbildande utbildning, +358 29 533 5549, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng