Kommande utvärderingar

Vi sänder alltid också direkt information till skolorna som ingår i samplet.

Kommande insamlingar av information under läsåret 2022-2023:

Utvärdering av gymnasiereformen temautvärdering (gymnasier) Information för utvärderingen av gymnasiereformen samlas in genom enkäter i april-maj 2022.
Differentiering i   grundläggande utbildning temautvärdering Information för utvärderingen Differentiering i den grundläggande utbildningen samlas in bland undervisningspersonalen i mars-april 2023.

 

Stäng