Social samhörighet – Forskningsprojekt (2021–2024)

GagliardiPhotography/Shutterstock.com

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) deltar i det omfattande forskningsprojektet Social samhörighet, i vilket femteklassister och deras lärares erfarenheter av mobbning och fördomar kartläggs. Utöver detta mäts elevernas matematiska kunskaper, läskunskap och förmåga till samspel. Som en del av det omfattande forskningsprojektet utvärderas de workshops angående fördomar som arrangeras av föreningen Walter. Dessa workshops erbjuds till en del av de deltagande skolorna. Forskargruppen bakom projektet kommer från Aalto-universitetet och Harvard University.

Den enkätundersökning som besvaras av femteklassister och deras lärare som en del av forskningsprojektet genomförs av NCU. Enkäterna förverkligas i samarbete med Åbo Universitets center för utbildningsanalys under tidsperioden mellan hösten 2021 och våren 2024. De första enkätundersökningarna görs i september 2021. Samma elever och studerande deltar i undersökningen på nytt våren 2022. De följande enkätundersökningarna genomförs under läsåren 2022–2023 och 2023–2024 till de dåvarande femteklassisterna och deras lärare.

Den data som samlas in genom enkätundersökningarna kompletteras med registerdata från Utbildningsstyrelsens Koski-databas, antagningsregistret, skolornas register och Statistikcentralens registerbaserade undersökningsmaterial. Registerdata används bland annat för att förverkliga uppföljningsundersökning över en längre tid.

All data som samlas in som en del av forskningsprojektet behandlas konfidentiellt och dataskyddsrisker minimeras. Forskningsresultaten presenteras så att det inte går att identifiera enskilda personer eller skolor.

Som ansvarig ledare för forskningsprojektet fungerar biträdande professor Matti Sarvimäki från Aalto-universitetet och som projektchef utvärderingsexpert Niina Nurkka från NCU.

Tilläggsinformation om projektet:

Utvärderingsexpert Niina Nurkka
yhteenkuuluvuus@karvi.fi
+358 29 533 5573

 

Stäng