Utvärdering av engagerande arbete i skolgemenskapen

Målet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att stöda både elever och skolpersonal i arbetet med att förebygga avhopp från utbildningen, främja elevers engagemang i skolgången, korrigera konsekvenserna av frånvaro och stärka välbefinnandet i skolgemenskapen. Undervisnings- och kulturministeriet kommer att utveckla en riksomfattande verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen.

NCU genomför åren 2021−2023 ett projekt som har i uppgift att utvärdera hur de pilotförsök som har fått statsunderstöd för att utveckla engagerande arbete i skolgemenskapen genomförs och vilka effekter de har. Ett syfte med utvärderingen är att den med hjälp av metoder som bygger på utvecklande utvärdering ska stöda pilotförsökens effekter. Tanken är också att utvärderingen ska producera information som kan användas då den riksomfattande verksamhetsmodellen för engagerande arbete utvecklas.

Utvärderingen är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier.

Utvärderingen genomförs 1.3.2021–31.6.2023.

Etablering av verksamhetsmodellen

Undervisnings- och kulturministeriet, Nationella centret för utbildningsutvärdering och Utbildningsstyrelsen förbereder ett förslag på en nationell verksamhetsmodell. Förslaget behandlas i projektets styrgrupp i samarbete med intressegrupper. Verksamhetsmodellen presenteras under våren 2023. De ändringar och preciseringar som modellen medför införs i lagstiftningen och i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Modellen utvecklas genom pilotförsök där olika arbetssätt i kommuner och skolor stöder elevernas engagemang i skolan. I pilotförsöken deltar elever från årskurserna 5–9 och skolpersonal från olika delar av Finland och medverkande i projektet är över 120 utbildningsanordnare.

Syftet med utvärderingen

Syftet med utvärdering är:

  • att producera information som stöd för att utarbeta en nationell verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen
  • stödja det lokala utvecklingsarbetet.
  • att ta fram ett förslag som gäller nationell statistikföring av elevers frånvaro och en permanent uppföljning.

Fokus ligger på:

  1. administrativa och strukturella lösningar som möjliggör engagerande arbete i skolgemenskapen och främjar ingripande i frånvaro
  2. praxis och pedagogiska lösningar som stöder skolengagemang och förebygger frånvaro
  3. tillvägagångssätt för att ingripa i frånvaro.

Evenemang och publikationer

Vårwebbinarium 2022

Projektets vårwebbinarium #koulussa ordnades i maj 2022. På tillfället presenterades det nationella utvecklingsarbetet.

Bekanta dig med presentationsmaterialen från vårwebbinariet här (på finska)

Vinterwebbinarium 2021

Projektets vinterwebbinarium ordnades i december 2021. På tillfället presenterades höstens utvecklingsarbete och man funderade kring hur man kan främja elevernas delaktighet som en del av skolans verksamhet.

Bekanta dig med presentationsmaterialen från vinterwebbinariet här (på finska)

UKM ordnade ett webbinarium 11.2.2021 i samband med att ansökningstiden för pilotförsöken startade. Utvärderingscentret presenterade utgångspunkterna för utvärderingen på webbinariet.

 

Mer information:

Utvärderingsexpert Eeva-Liisa Markkanen +358 29 533 5540

Enhetschef Hannele Seppälä, +358 29 533 5550

Stäng