Utvärdering av engagerande arbete i skolgemenskapen

Målet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att stöda både elever och skolpersonal i arbetet med att förebygga avhopp från utbildningen, främja elevers engagemang i skolgången, korrigera konsekvenserna av frånvaro och stärka välbefinnandet i skolgemenskapen. Undervisnings- och kulturministeriet kommer att utveckla en riksomfattande verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen.

NCU genomför åren 2021−2022 ett projekt som har i uppgift att utvärdera hur de pilotförsök som har fått statsunderstöd för att utveckla engagerande arbete i skolgemenskapen genomförs och vilka effekter de har. Ett syfte med utvärderingen är att den med hjälp av metoder som bygger på utvecklande utvärdering ska stöda pilotförsökens effekter. Tanken är också att utvärderingen ska producera information som kan användas då den riksomfattande verksamhetsmodellen för engagerande arbete utvecklas. Projektet kommer dessutom att ta fram ett förslag som gäller nationell statistikföring av elevers frånvaro och en permanent uppföljning.

Utvärderingen är en del av undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier. UKM ordnade ett webbinarium 11.2.2021 i samband med att ansökningstiden för pilotförsöken startade. Utvärderingscentret presenterade utgångspunkterna för utvärderingen på webbinariet.

Utvärderingen genomförs 1.3.2021–31.8.2022. Utvärderingsplanen för projektet blir klar under våren 2021.

Mer information:

Utvärderingsexpert Eeva-Liisa Markkanen +358 29 533 5540

Enhetschef Hannele Seppälä, +358 29 533 5550

Stäng