Grundläggande konstundervisning

Lapsia soittamassa puhallinsoittimia. Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään.

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga. Den grundläggande konstundervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

Lag om grundläggande konstundervisning 633/1998

De nyaste rapporterna om Grundläggande konstundervisning

Stäng