Auditering av Åbo universitet

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av Åbo universitet. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 3–4 maj 2023. Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i august eller september 2023.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • professor Milena Žic Fuchs, University of Zagreb, Kroatien
  • studerande Sebastian Neufeld, University Freiburg, Tyskland
  • verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland
  • professor Marijk van der Wende, Utrecht University, Nederländerna.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

 

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Åbo universitet har valt stödtjänster för verksamhetens genomslag i samhället som ett utvärderingsområde.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Åbo universitets samarbetspartner i kollegialt lärande är University College Cork – National University of Ireland, Cork med temat hållbar utveckling.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU

Sirpa Moitus, utvärderingsråd, 029533 5518, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng