Tema- och systemutvärderingar

Temautvärderingar har oftast fokus på en innehållsmässig helhet eller ett temaområde. Utvärdering av läget inom en utbildningsform är en annan form av temautvärdering.

I systemutvärderingar är utbildningssystemet eller dess delområde föremål för utvärderingen. Andra exempel är utbildningspolitik och verkställandet av den .

Tema- och systemutvärderingar kan beröra endast högre utbildning eller samtidigt omfatta flera olika utbildningsstadier.

I utvärderingarna tillämpas mångsidiga metoder som bygger på engagemang och delaktighet. Det är viktigt att utvärderingen beaktar synvinklar hos olika intressentgrupper, granskar kritiskt och ingående fenomenet som är föremålet för utvärderingen samt skapar en helhetsbild av fenomenet.

Mer information om utvärderingar av utbildningsområden finns på Utvärderingar av utbildningsområden-sidan.

 

Pågående utvärderingar i 2022

 

Slutförda utvärderingar 2016-2021

 

Kommande utvärderingar

  • Utvärderingar av utbildningsområden: naturvetenskapliga området och de centrala utbildningsområdena inom bioekonomi: lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap
  • Utvärdering av utbildningar inom småbarnspedagogik

Stäng