Tema- och systemutvärderingar

Temautvärderingar har ofta fokus på en innehållsmässig helhet eller ett temaområde. Utvärdering av läget inom en utbildningsform är en annan form av temautvärdering.

I systemutvärderingar är utbildningssystemet eller dess delområde föremål för utvärderingen. Andra exempel är utbildningspolitik och verkställande av den .

Tema- och systemutvärderingar kan beröra endast högre utbildning eller samtidigt omfatta flera olika utbildningsstadier.

I utvärderingarna tillämpas mångsidiga och metoder som bygger på engagemang och delaktighet. Det är viktigt att utvärderingen beaktar synvinklar hos olika intressntgrupper, granskar kritiskt och ingående fenomenet som granskas samt skapar en helhetsbild av fenomenet.

Under åren 2016-2020 genomförs följande tema- och systemutvärderingar som berör högre utbildning:

Pågående utvärderingar

Slutförda utvärderingar

Stäng