Utvärderingar av utbildningsområden

Korkeakouluopiskelija opiskelee tietokoneen äärellä kirjastossa

I enlighet med den nationella planen för utbildningsutvärderingar (2020–2023) utvärderingar inom utbildningsområden tar fram en helhetsbild över styrkor och utvecklingsområden i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina ger samt kontinuerligt lärande. Utvärderingarna ger även information om högskolornas förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

 

Kommande utvärderingar

 

Slutförda utvärderingar

 

NCU genomför också utvärderingar av utbildningen inom sjöfartsbranschen. I utvärderingen granskas hur utbildningarna och utbildningsenheternas verksamhet motsvarar de internationella STCW-kriterierna.

Stäng