Invandrare i högre utbildning

En utvärdering om invandrare i högre utbildning genomfördes under 2018–2019 i enlighet med den nationella planen för utbildningsutvärderingarna för 2016–2019 (NCU 2016). Utvärderingens mål var att främja förståelsen för de faktorer som påverkar delaktigheten i högre utbildning för studerande med utländsk bakgrund. Planeringen av utvärderingen inleddes 2018, datainsamlingen genomfördes under våren 2019 och resultaten publicerades i november 2019.

Utvärderingsrapporten Bakgrunden spelar roll. Studerande med invandrarbakgrund i högskolan (på finska med en sammanfattning på svenska) finns under fliken publikationer.

De centrala resultaten framgår i pressmeddelandet på svenska.

Utvärderingsplan: Projektplan_invandare i högre utbildning_förkortad version

 

Utvärderingsgruppen

  • Undervisningsråd Maija Airas, Utbildningsstyrelsen (ordförande)
  • Studerande David Delahunty, Uleåborg universitet
  • Chef för internationella ärenden Markus Laitinen, Helsingfors universitet
  • Studerande Getuar Shemsedini, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Projektchef Heidi Stenberg, Metropolia Ammattikorkeakoulu

 

Mer information

Utvärderingsråd Marja-Liisa (Mafi) Saarilammi, tfn 029 533 5528, förnamn.efternamn@karvi.fi

Utvärderingsexpert Hanna Väätäinen, tfn 029 533 5568, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng