Kontakt

Helsingfors

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS
Karta

Jyväskylä

Nationella centret för utbildningsutvärdering
Hannikaisenkatu 47 (våning 1)
40100 JYVÄSKYLÄ
Karta

E-post

kirjaamo(at)karvi.fi

Telefonväxel

029 533 5500

E-post

förnamn.efternamn@karvi.fi

Ledning och kommunikation

 • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532
 • förvaltningsexpert Violetta Tervo, violetta.tervo @ karvi.fi, +358 29 533 5553 – direktörens assistent

Enhetschefer

 • Elina Harjunen – allmänbildande utbildning (ledig 20.12.2021–31.12.2022)
  • Som ersättare fungerar enhetschef Salla Venäläinen, salla.venalainen @ karvi.fi, +358 29 533 5549.
 • Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – yrkesutbildning och småbarnspedagogik
 • Helka Kekäläinen, helka.kekalainen @ karvi.fi, +358 29 533 5513  högre utbildning och fritt bildningsarbete 
 • Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – utvecklingstjänster

Kontaktpersoner för svenskspråkig utbildning

 • ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren @ karvi.fi, +358 29 533 5531 – allmänbildande utbildning
 • ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad @ karvi.fi, +358 29 533 5541 – högre utbildning

Kommunikation och verksamhetens genomslagskraft

 • enhetschef, vice direktör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – samhällsrelationer och avgiftsbelagd verksamhet
 • kommunikationsexpert Virpi Pietiläinen – virpi.pietilainen @ karvi.fi, +358 29 533 5520
 • kommunikationsexpert Suvi Alatalo, suvi.alatalo @ karvi.fi, +358 29 533 5552
Henkilökuva, Harri Peltoniemi.

Peltoniemi, Harri

Direktör

Ledning och administration

Helsingfors

Alatalo, Suvi

Kommunikationsexpert

Kommunikationsplanering, Utvecklingstjänster, Webbkommunikation

Helsingfors

Henkilökuva, Tarja Frisk.

Frisk, Tarja

Ledande utvärderingsexpert

Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva Jani Goman.

Goman, Jani

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Veera Hakamäki-Stylman.

Hakamäki-Stylman, Veera

Utvärderingsexpert

Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Elina Harjunen.

Harjunen, Elina

Enhetschef

Allmänbildande utbildning

Ledig 20.12.2021–31.12.2022

Harkoma, Sivi

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Jan Hellgren.

Hellgren, Jan

Ledande utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska), Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Risto Hietala.

Hietala, Risto

Utvärderingsexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Jyväskylä

Henkilökuva, Raisa Hievanen.

Hievanen, Raisa

Utvärderingsexpert

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Kirsi Hiltunen.

Hiltunen, Kirsi

Enhetschef

Yrkesutbildning, Småbarnspedagogik

Helsingfors

Hjorth, Iina

Högskolepraktikant

Högre utbildning

Helsingfors

Huhtanen, Mari

Utvärderingsexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Riikka Huikko, potrettikuva.

Huikko, Riikka

Förvaltningsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Mira Huusko.

Huusko, Mira

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Marita Härmälä.

Härmälä, Marita

Ledande utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Kati Isoaho.

Isoaho, Kati

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Jokio, Kati

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Studiehandledning

Helsingfors

Henkilökuva, Päivi Kamppi.

Kamppi, Päivi

Utvärderingsråd

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Aino-Sofia Karvonen

Karvonen, Aino-Sofia

Utvärderingsassistent

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Helka Kekäläinen.

Kekäläinen, Helka

Enhetschef

Högre utbildning, Fritt bildningsarbete

Helsingfors

Henkilökuva, Johanna Kiesi.

Kiesi, Johanna

Utvärderingsexpert

Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Paula Kilpeläinen.

Kilpeläinen, Paula

Ledande utvärderingsexpert

Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Aila Korpi.

Korpi, Aila

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Tjänstledig

Henkilökuva, Heli Koskenniemi.

Koskenniemi, Heli

Ledande utvärderingsexpert

Digitalisering av utvärderingsverksamheten, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Kuusiholma-Linnamäki, Julia

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Laimi, Tanja

Utvärderingsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Anu Lehikko.

Lehikko, Anu

Förvaltningsexpert

Utvecklingstjänster

Tjänstledig

Henkilökuva, Laura Lepola.

Lepola, Laura

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Jukka Marjanen.

Marjanen, Jukka

Ledande utvärderingsexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Markkanen, Eeva-Liisa

Utvärderingsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Jari Metsamuuronen.

Metsämuuronen, Jari

Ledande utvärderingsexpert

Metoder, Utvecklingstjänster, Matematik

Helsingfors

Moitus, Sirpa

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Kirsi Mustonen.

Mustonen, Kirsi

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Myllykoski-Laine, Siru

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Studiehandledning

Helsingfors

Henkilökuva, Mirella Nordblad.

Nordblad, Mirella

Ledande utvärderingsexpert

Högre utbildning, Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Nurkka, Niina

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Peltola, Elina

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Virpi Pietiläinen.

Pietiläinen, Virpi

Kommunikationsexpert

Kommunikationsplanering, Utvecklingstjänster, Webbkommunikation

Jyväskylä

Rissanen, Anna

Timanställd

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Niina Rumpu.

Rumpu, Niina

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Mari Räkköläinen.

Räkköläinen, Mari

Utvärderingsråd

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Saarilammi, Marja-Liisa

Utvärderingsråd

Högre utbildning, Fritt bildningsarbete

Helsingfors

Henkilökuva, Jaana Saarinen.

Saarinen, Jaana

Ledande utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Tuomas Sarkkinen.

Sarkkinen, Tuomas

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Hannele Seppälä.

Seppälä, Hannele

Enhetschef, vice direktör

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Seppälä, Saana

Utvärderingsassistent

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Chris Silverstrom.

Silverström, Chris

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Suomilammi, Matti

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Taavitsainen, Susanna

Förvaltningsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Ukkola, Annette

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Nybörjarundervisningen

Helsingfors

Venäläinen, Salla

Enhetschef

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Janniina Vlasov.

Vlasov, Janniina

Utvärderingsråd

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Hilla Vuori.

Vuori, Hilla

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors, Tjänstledig

Hanna Väätäisen potrettikuva

Väätäinen, Hanna

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Kontaktperson för fritt bildningsarbete, Fritt bildningsarbete

Helsingfors

Ylikarjula, Violetta

Förvaltningsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Carola Åkerlund.

Åkerlund, Carola

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Det andra inhemska språket (finska)

Helsingfors

Stäng