Kontakt

Helsingfors
Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

Karta

Jyväskylä 
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Cygnaeuksenkatu 1
40100 JYVÄSKYLÄ

Karta

E-post
kirjaamo(at)karvi.fi

Telefonväxel
029 533 5500

Fax
029 533 5501

E-post förnamn.efternamn@karvi.fi

Ledning och kommunikation

 • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532
 • assistent Anu Lehikko, anu.lehikko @ karvi.fi, +358 29 533 5503 – direktörens assistent

Enhetschefer

 • Elina Harjunen, elina.harjunen @ karvi.fi, +358 29 533 5506 – allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
 • Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – yrkesutbildning
 • Helka Kekäläinen  högre utbildning och fritt bildningsarbete 
 • Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – utvecklingstjänster

Kontaktpersoner för svenskspråkig utbildning

 • utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren @ karvi.fi, +358 29 533 5531 – allmänbildande utbildning
 • utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad @ karvi.fi, +358 29 533 5541 – högre utbildning

Kommunikation och verksamhetens genomslagskraft

 • enhetschef, vice direktör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – samhällsrelationer och avgiftsbelagd verksamhet
 • kommunikationsexpert Virpi Pietiläinen, virpi.pietilainen @ karvi.fi, +358 29 533 5520

Verksamhets- och kompetensutveckling

 • enhetschef Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – verksamhetsutveckling
 • utvärderingsråd Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi @ karvi.fi, +358 29 533 5528 – kompetensutveckling

Peltoniemi, Harri

Direktör

Ledning och administration

Helsingfors

Touko Apajalahti Karvi

Apajalahti, Touko

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Frisk, Tarja

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Yrkesutbildning

Helsingfors

Goman, Jani

Utvärderingsråd

Högre utbildning, Yrkesutbildning

Jyväskylä

Harjunen, Elina

Enhetschef

Allmänbildande utbildning, Småbarnspedagogik

Helsingfors

Hellgren, Jan

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska), Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Hietala, Risto

Specialplanerare

Metoder, Utvecklingstjänster

Jyväskylä

Hievanen, Raisa

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Hiltunen, Kirsi

Enhetschef

Yrkesutbildning

Helsingfors

Holm, Karl

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Huhtanen, Mari

Specialplanerare

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Huusko, Mira

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Marita Härmälä

Härmälä, Marita

Projektledare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Immonen, Jaakko

Praktikant

Jyväskylä

Isoaho, Kati

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Julin, Sami

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Matematik

Helsingfors

Kamppi, Päivi

Utvärderingsråd

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Kauppinen, Merja

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (finska)

Helsingfors

Kekäläinen, Helka

Enhetschef

Högre utbildning, Fritt bildningsarbete

Helsingfors

Kiesi, Johanna

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning

Helsingfors

Kilpeläinen, Paula

Utvärderingsexpert

Yrkesutbildning

Helsingfors

Kivistö, Anne

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning, Småbarnspedagogik

Helsingfors

Korpi, Aila

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Helsingfors

Koskenniemi, Heli

Projektledare

Digitalisering av utvärderingsverksamheten, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Kuosmanen, Susanne

Assistent

Personalfrågor, Utvecklingstjänster

Jyväskylä

Anu Lehikko Karvi

Lehikko, Anu

Assistent

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Laura Lepola Karvi

Lepola, Laura

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Leppänen, Otto

Utvärderingsplanerare

Högre utbildning

Helsingfors

Terhi Lukkari-Kymälainen Karvi

Lukkari-Kymäläinen, Terhi

Projektledare

Digitalisering av utvärderingsverksamheten, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Marjanen, Jukka

Specialexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Metsämuuronen, Jari

Specialexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Moitus, Sirpa

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Mustonen, Kirsi

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Nordblad, Mirella

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Pietiläinen, Virpi

Kommunikationsexpert

Kommunikationsplanering, Utvecklingstjänster, Webbkommunikation

Jyväskylä

Pihala, Laura

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Digitalisering av utvärderingsverksamheten

Helsingfors

Pirinen, Tuula

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Tjänstledig

Puukko, Mika

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Rautopuro, Juhani

Specialexpert

Tjänstledig

Repo, Laura

Utvärderingsråd

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Rumpu, Niina

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Räkköläinen, Mari

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Tjänstledig

Saarilammi, Marja-Liisa

Utvärderingsråd

Högre utbildning, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Saarinen, Jaana

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Sandvik, Anu

Praktikant inom kommunikation

Kommunikationsplanering, Utvecklingstjänster, Webbkommunikation

Jyväskylä

Sarparanta, Tuomas

Praktikant

Högre utbildning

Helsingfors

Saurio, Ritva

Assistent

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Seppälä, Hannele

Enhetschef, vice direktör

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Siippainen, Anna

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Silverström, Chris

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska), Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Tjänstledig

Stylman, Veera

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning

Helsingfors

Suomilammi, Matti

Utvärderingsexpert

Tjänstledig

Supi, Tiia-Jessica

Praktikant

Helsingfors

Tuurnas, Anni

Utvärderingsplanerare

Helsingfors

Ukkola, Annette

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Nybörjarundervisningen

Helsingfors

Venäläinen, Salla

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Vettenniemi, Juha

Utvärderingsexpert

Yrkesutbildning

Helsingfors

Viitala, Mikko

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Vlasov, Janniina

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Vuori, Hilla

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Väätäinen, Hanna

Utvärderingsassistent

Högre utbildning

Helsingfors

Åkerlund, Carola

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Det andra inhemska språket (finska)

Helsingfors