Kontakt

Helsingfors

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS
Karta

Jyväskylä

Nationella centret för utbildningsutvärdering
Hannikaisenkatu 47 (våning 1)
40100 JYVÄSKYLÄ
Karta

E-post

kirjaamo(at)karvi.fi

Telefonväxel

029 533 5500

Fax

029 533 5501

E-post

förnamn.efternamn@karvi.fi

Ledning och kommunikation

 • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532
 • assistent Anu Lehikko, anu.lehikko @ karvi.fi, +358 29 533 5503 – direktörens assistent

Enhetschefer

 • Elina Harjunen, elina.harjunen @ karvi.fi, +358 29 533 5506 – allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
 • Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – yrkesutbildning
 • Helka Kekäläinen, helka.kekalainen @ karvi.fi, +358 29 533 5513  högre utbildning och fritt bildningsarbete, tjänstledig 1.9.2019–30.4.2020 
 • Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi @ karvi.fi, +358 29 533 5528högre utbildning och fritt bildningsarbete, vikarie 
 • Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – utvecklingstjänster

Kontaktpersoner för svenskspråkig utbildning

 • utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren @ karvi.fi, +358 29 533 5531 – allmänbildande utbildning
 • utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad @ karvi.fi, +358 29 533 5541 – högre utbildning

Kommunikation och verksamhetens genomslagskraft

 • enhetschef, vice direktör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – samhällsrelationer och avgiftsbelagd verksamhet
 • kommunikationsexpert Virpi Pietiläinen, virpi.pietilainen @ karvi.fi, +358 29 533 5520

Verksamhets- och kompetensutveckling

 • enhetschef Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – verksamhetsutveckling
 • enhetschef (vikarie) Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi @ karvi.fi, +358 29 533 5528 – kompetensutveckling
Henkilökuva, Harri Peltoniemi.

Peltoniemi, Harri

Direktör

Ledning och administration

Helsingfors

Henkilökuva, Tarja Frisk.

Frisk, Tarja

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva Jani Goman.

Goman, Jani

Utvärderingsråd

Högre utbildning, Yrkesutbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Veera Hakamäki-Stylman.

Hakamäki-Stylman, Veera

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Elina Harjunen.

Harjunen, Elina

Enhetschef

Allmänbildande utbildning, Småbarnspedagogik

Helsingfors

Harkoma, Sivi

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Suvi Heinonen.

Heinonen, Suvi

Högskolepraktikant

Digitalisering av utvärderingsverksamheten, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Jan Hellgren.

Hellgren, Jan

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska), Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Risto Hietala.

Hietala, Risto

Specialplanerare

Metoder, Utvecklingstjänster

Jyväskylä

Henkilökuva, Raisa Hievanen.

Hievanen, Raisa

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Kirsi Hiltunen.

Hiltunen, Kirsi

Enhetschef

Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Karl Holm.

Holm, Karl

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Tjänstledig

Huhtanen, Mari

Specialplanerare

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Riikka Huikko, potrettikuva.

Huikko, Riikka

Assistent

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Mira Huusko.

Huusko, Mira

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Marita Härmälä.

Härmälä, Marita

Projektledare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Kati Isoaho.

Isoaho, Kati

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Juutinen, Jaana

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Jäntti, Anna

Högskolepraktikant

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Päivi Kamppi.

Kamppi, Päivi

Utvärderingsråd

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Helka Kekäläinen.

Kekäläinen, Helka

Enhetschef

Högre utbildning, Fritt bildningsarbete

Helsingfors

Henkilökuva, Johanna Kiesi.

Kiesi, Johanna

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning

Tjänstledig

Henkilökuva, Paula Kilpeläinen.

Kilpeläinen, Paula

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Aila Korpi.

Korpi, Aila

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Heli Koskenniemi.

Koskenniemi, Heli

Projektledare

Digitalisering av utvärderingsverksamheten, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Pia Koskinen.

Koskinen, Pia

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Laura Kotiranta.

Kotiranta, Laura

Högskolepraktikant

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Susanne Kuosmanen.

Kuosmanen, Susanne

Assistent

Personalfrågor, Utvecklingstjänster

Jyväskylä

Kuusiholma-Linnamäki, Julia

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Anu Lehikko.

Lehikko, Anu

Assistent

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Laura Lepola.

Lepola, Laura

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Otto Leppänen.

Leppänen, Otto

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Jukka Marjanen.

Marjanen, Jukka

Specialexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Jari Metsamuuronen.

Metsämuuronen, Jari

Specialexpert

Metoder, Utvecklingstjänster, Matematik

Helsingfors

Henkilökuva, Sirpa Moitus.

Moitus, Sirpa

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Kirsi Mustonen.

Mustonen, Kirsi

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Mirella Nordblad.

Nordblad, Mirella

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Laura Partanen.

Partanen, Laura

Högskolepraktikant

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Elina Peltola.

Peltola, Elina

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Virpi Pietiläinen.

Pietiläinen, Virpi

Kommunikationsexpert

Kommunikationsplanering, Utvecklingstjänster, Webbkommunikation

Jyväskylä

Henkilökuva, Niina Rumpu.

Rumpu, Niina

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Mari Räkköläinen.

Räkköläinen, Mari

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Tjänstledig

Henkilökuva, Mafi Saarilammi.

Saarilammi, Marja-Liisa

Utvärderingsråd

Högre utbildning, Fritt bildningsarbete

Tjänstledig

Henkilökuva, Jaana Saarinen.

Saarinen, Jaana

Utvärderingsråd

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Tuomas Sarkkinen.

Sarkkinen, Tuomas

Utvärderingsplanerare

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Hannele Seppälä.

Seppälä, Hannele

Enhetschef, vice direktör

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Anna Siippainen.

Siippainen, Anna

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Chris Silverstrom.

Silverström, Chris

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Suomilammi, Matti

Utvärderingsexpert

Tjänstledig

Henkilökuva, Anni Tuurnas.

Tuurnas, Anni

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning

Helsingfors

Ukkola, Annette

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Nybörjarundervisningen

Helsingfors

Henkilökuva, Salla Venäläinen.

Venäläinen, Salla

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Mikko Viitala.

Viitala, Mikko

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Janniina Vlasov.

Vlasov, Janniina

Utvärderingsråd

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Vuojus, Taneli

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning

Jyväskylä

Henkilökuva, Hilla Vuori.

Vuori, Hilla

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors, Tjänstledig

Hanna Väätäisen potrettikuva

Väätäinen, Hanna

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Carola Åkerlund.

Åkerlund, Carola

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Det andra inhemska språket (finska)

Helsingfors

Stäng