Kontakt

Helsingfors
Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

Karta

Jyväskylä 
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Cygnaeuksenkatu 1
40100 JYVÄSKYLÄ

Karta

E-post
kirjaamo@karvi.fi

Telefonväxel
029 533 5500

Fax
029 533 5501

E-post förnamn.efternamn@karvi.fi

Peltoniemi, Harri

Direktör

Ledning och administration

Helsingfors

Apajalahti, Touko

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Aurén, Hilla

Utvärderingsplanerare

Högre utbildning

Helsingfors

Bilund, Arja

Assistent

Högre utbildning

Helsingfors

Frisk, Tarja

Utvärderingsexpert

Yrkesutbildning, Högre utbildning

Helsingfors

Goman, Jani

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning, Högre utbildning

Jyväskylä

Hakola, Outi

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Harjunen, Elina

Utvärderingsråd

Modersmål och litteratur (finska), Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Hietala, Risto

Specialplanerare

Yrkesutbildning, Utvärderingsmetoder, Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Hievanen, Raisa

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Hiltunen, Kirsi

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Holm, Karl

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Holopainen, Johanna

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning

Helsingfors

Huhtanen, Mari

Specialplanerare

Utvärderingsmetoder, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Isoaho, Kati

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Julin, Sami

Utvärderingsexpert

Matematik, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Juntunen, Sara

Praktikant inom kommunikation

Webbkommunikation

Jyväskylä

Kajaste, Matti

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Kamppi, Päivi

Enhetschef

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Kekäläinen, Helka

Enhetschef

Högre utbildning

Helsingfors

Kilpeläinen, Paula

Utvärderingsexpert

Yrkesutbildning

Tjänstledig

Kolhinen, Johanna

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Korpi, Aila

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Helsingfors

Kuosmanen, Susanne

Assistent

Personalfrågor

Jyväskylä

Lepola, Laura

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Linna, Joona

Praktikant

Personalfrågor

Jyväskylä

Metsämuuronen, Jari

Specialexpert

Utvärderingsmetoder, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Moitus, Sirpa

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Mustonen, Kirsi

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Nordblad, Mirella

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Omeri, Essi

Planerare

Helsingfors

Orell, Sirpa

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Pietiläinen, Virpi

Informatör

Webbkommunikation, Kommunikationsplanering

Jyväskylä

Pihala, Laura

Projektledare

Digitalisering av utvärderingar, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Pirinen, Tuula

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Puukko, Mika

Projektledare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Rautopuro, Juhani

Specialexpert

Tjänstledig

Repo, Laura

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Rumpu, Niina

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Ruuskanen, Jukka

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning

Helsingfors

Räisänen, Anu

Enhetschef

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Räkköläinen, Mari

Utvärderingsråd

Yrkesutbildning

Helsingfors

Saarilammi, Marja-Liisa

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Saarinen, Jaana

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Salmela, Mikko

Praktikant

Helsingfors

Saurio, Ritva

Assistent

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Seppälä, Hannele

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Silverström, Chris

Utvärderingsexpert

Modersmål och litteratur (svenska), Kontaktperson för svenskspråkig utbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Stylman, Veera

Utvärderingsplanerare

Helsingfors

Summanen, Anna-Mari

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Suomilammi, Matti

Utvärderingsexpert

Tjänstledig

Tuurnas, Anni

Praktikant

Helsingfors

Ukkola, Annette

Projektledare

Nybörjarundervisningen, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Vainio, Eerikki

Planerare

Högre utbildning, Internationell verksamhet

Helsingfors

Venäläinen, Salla

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Vettenniemi, Juha

Utvärderingsexpert

Yrkesutbildning

Helsingfors

Åkerlund, Carola

Projektledare

Det andra inhemska språket (finska), Allmänbildande utbildning

Helsingfors