Kontakt

Helsingfors
Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

Karta

Jyväskylä 
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Cygnaeuksenkatu 1
40100 JYVÄSKYLÄ

Karta

E-post
kirjaamo(at)karvi.fi

Telefonväxel
029 533 5500

Fax
029 533 5501

E-post förnamn.efternamn@karvi.fi

Ledning och kommunikation

 • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532
 • assistent Anu Lehikko, anu.lehikko @ karvi.fi, +358 29 533 5503 – direktörens assistent

Enhetschefer

 • Elina Harjunen, elina.harjunen @ karvi.fi, +358 29 533 5506 – allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
 • Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – yrkesutbildning
 • Helka Kekäläinen  tjänstledig 
 • Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – högre utbildning och fritt bildningsarbete

Kontaktpersoner för svenskspråkig utbildning

 • utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren @ karvi.fi, +358 29 533 5531 – allmänbildande utbildning
 • utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad @ karvi.fi, +358 29 533 5541 – högre utbildning

Kommunikation och verksamhetens genomslagskraft

 • enhetschef Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – samhällsrelationer och avgiftsbelagd verksamhet
 • kommunikationsexpert Virpi Pietiläinen, virpi.pietilainen @ karvi.fi, +358 29 533 5520

Verksamhets- och kompetensutveckling

 • enhetschef Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – verksamhetsutveckling
 • utvärderingsråd Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi @ karvi.fi, +358 29 533 5528 – kompetensutveckling

 

Harjunen, Elina

Enhetschef

Allmänbildande utbildning, Småbarnspedagogik

Helsingfors

Hellgren, Jan

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska), Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Hietala, Risto

Specialplanerare

Yrkesutbildning, Metoder, Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Hievanen, Raisa

Utvärderingsplanerare

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Huhtanen, Mari

Specialplanerare

Allmänbildande utbildning, Metoder

Helsingfors

Marita Härmälä

Härmälä, Marita

Projektledare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Julin, Sami

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Matematik

Helsingfors

Kamppi, Päivi

Utvärderingsråd

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Kauppinen, Merja

Projektledare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Kivistö, Anne

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning, Småbarnspedagogik

Helsingfors

Koskenniemi, Heli

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Digitalisering av utvärderingsverksamheten

Helsingfors

Laura Lepola Karvi

Lepola, Laura

Utvärderingsplanerare

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Metsämuuronen, Jari

Specialexpert

Allmänbildande utbildning, Metoder

Helsingfors

Pihala, Laura

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Digitalisering av utvärderingsverksamheten

Helsingfors

Pirinen, Tuula

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Allmänbildande utbildning

Tjänstledig

Puukko, Mika

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Rumpu, Niina

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Saarinen, Jaana

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Jyväskylä

Saurio, Ritva

Assistent

Yrkesutbildning, Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Silverström, Chris

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning, Modersmål och litteratur (svenska), Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Tjänstledig

Tabell, Tuure

Praktikant

Allmänbildande utbildning

Ukkola, Annette

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Nybörjarundervisningen

Helsingfors

Venäläinen, Salla

Utvärderingsexpert

Allmänbildande utbildning

Helsingfors

Åkerlund, Carola

Projektledare

Allmänbildande utbildning, Det andra inhemska språket (finska)

Helsingfors