Kontakt

Helsingfors

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS
Karta

Jyväskylä

Nationella centret för utbildningsutvärdering
Hannikaisenkatu 47 (våning 1)
40100 JYVÄSKYLÄ
Karta

E-post

kirjaamo(at)karvi.fi

Telefonväxel

029 533 5500

E-post

förnamn.efternamn@karvi.fi

Ledning och kommunikation

 • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532
 • förvaltningsexpert Violetta Tervo, violetta.tervo @ karvi.fi, +358 29 533 5553 – direktörens assistent

Enhetschefer

 • Elina Harjunen – allmänbildande utbildning (ledig 20.12.2021–31.12.2022)
  • Som ersättare fungerar enhetschef Salla Venäläinen, salla.venalainen @ karvi.fi, +358 29 533 5549.
 • Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – yrkesutbildning och småbarnspedagogik
 • Helka Kekäläinen, helka.kekalainen @ karvi.fi, +358 29 533 5513  högre utbildning och fritt bildningsarbete 
 • Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – utvecklingstjänster

Kontaktpersoner för svenskspråkig utbildning

 • ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren @ karvi.fi, +358 29 533 5531 – allmänbildande utbildning
 • ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad @ karvi.fi, +358 29 533 5541 – högre utbildning

Kommunikation och verksamhetens genomslagskraft

 • enhetschef, vice direktör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – samhällsrelationer och avgiftsbelagd verksamhet
 • kommunikationsexpert Virpi Pietiläinen – virpi.pietilainen @ karvi.fi, +358 29 533 5520
 • kommunikationsexpert Suvi Alatalo, suvi.alatalo @ karvi.fi, +358 29 533 5552
Henkilökuva, Karl Holm.

Holm, Karl

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Mira Huusko.

Huusko, Mira

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Kati Isoaho.

Isoaho, Kati

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Aino-Sofia Karvonen

Karvonen, Aino-Sofia

Högskolepraktikant

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Helka Kekäläinen.

Kekäläinen, Helka

Enhetschef

Högre utbildning, Fritt bildningsarbete

Helsingfors

Henkilökuva, Sirpa Moitus.

Moitus, Sirpa

Utvärderingsråd

Högre utbildning

Tjänstledig

Henkilökuva, Kirsi Mustonen.

Mustonen, Kirsi

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Henkilökuva, Mirella Nordblad.

Nordblad, Mirella

Ledande utvärderingsexpert

Högre utbildning, Kontaktperson för svenskspråkig utbildning

Helsingfors

Nurkka, Niina

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors

Saarilammi, Marja-Liisa

Utvärderingsråd

Högre utbildning, Fritt bildningsarbete

Helsingfors

Henkilökuva, Hilla Vuori.

Vuori, Hilla

Utvärderingsexpert

Högre utbildning

Helsingfors, Tjänstledig

Hanna Väätäisen potrettikuva

Väätäinen, Hanna

Utvärderingsexpert

Högre utbildning, Kontaktperson för fritt bildningsarbete, Fritt bildningsarbete

Helsingfors

Stäng