Kontakt

Helsingfors

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS
Karta

Jyväskylä

Nationella centret för utbildningsutvärdering
Hannikaisenkatu 47 (våning 1)
40100 JYVÄSKYLÄ
Karta

E-post

kirjaamo(at)karvi.fi

Telefonväxel

029 533 5500

E-post

förnamn.efternamn@karvi.fi

Ledning och kommunikation

 • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532
 • förvaltningsexpert Anu Lehikko, anu.lehikko @ karvi.fi, +358 29 533 5503 – direktörens assistent

Enhetschefer

 • Elina Harjunen, elina.harjunen @ karvi.fi, +358 29 533 5506 – allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik
 • Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – yrkesutbildning
 • Helka Kekäläinen, helka.kekalainen @ karvi.fi, +358 29 533 5513  högre utbildning och fritt bildningsarbete 
 • Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – utvecklingstjänster

Kontaktpersoner för svenskspråkig utbildning

 • ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren @ karvi.fi, +358 29 533 5531 – allmänbildande utbildning
 • ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad @ karvi.fi, +358 29 533 5541 – högre utbildning

Kommunikation och verksamhetens genomslagskraft

 • enhetschef, vice direktör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – samhällsrelationer och avgiftsbelagd verksamhet
 • kommunikationsexpert Virpi Pietiläinen – virpi.pietilainen @ karvi.fi, +358 29 533 5520
 • kommunikationsexpert Suvi Alatalo, suvi.alatalo @ karvi.fi, +358 29 533 5552
Henkilökuva, Elina Harjunen.

Harjunen, Elina

Enhetschef

Allmänbildande utbildning, Småbarnspedagogik

Helsingfors

Harkoma, Sivi

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Kuusiholma-Linnamäki, Julia

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Laimi, Tanja

Högskolepraktikant

Allmänbildande utbildning, Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Tuomas Sarkkinen.

Sarkkinen, Tuomas

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Anna Siippainen.

Siippainen, Anna

Utvärderingsexpert

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Henkilökuva, Janniina Vlasov.

Vlasov, Janniina

Utvärderingsråd

Småbarnspedagogik

Helsingfors

Stäng