Kontakt

Helsingfors

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 380 (Hagnäskajen 6)
00531 HELSINGFORS
Karta

Jyväskylä

Nationella centret för utbildningsutvärdering
Hannikaisenkatu 47 (våning 1)
40100 JYVÄSKYLÄ
Karta

E-post

kirjaamo(at)karvi.fi

Telefonväxel

029 533 5500

E-post

förnamn.efternamn@karvi.fi

Ledning och kommunikation

 • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532
 • förvaltningsexpert Violetta Tervo, violetta.tervo @ karvi.fi, +358 29 533 5553 – direktörens assistent

Enhetschefer

 • Elina Harjunen – allmänbildande utbildning (ledig 20.12.2021–31.12.2022)
  • Som ersättare fungerar enhetschef Salla Venäläinen, salla.venalainen @ karvi.fi, +358 29 533 5549.
 • Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen @ karvi.fi, +358 29 533 5508 – yrkesutbildning och småbarnspedagogik
 • Helka Kekäläinen, helka.kekalainen @ karvi.fi, +358 29 533 5513  högre utbildning och fritt bildningsarbete 
 • Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – utvecklingstjänster

Kontaktpersoner för svenskspråkig utbildning

 • ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren @ karvi.fi, +358 29 533 5531 – allmänbildande utbildning
 • ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad @ karvi.fi, +358 29 533 5541 – högre utbildning

Kommunikation och verksamhetens genomslagskraft

 • enhetschef, vice direktör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550 – samhällsrelationer och avgiftsbelagd verksamhet
 • kommunikationsexpert Virpi Pietiläinen – virpi.pietilainen @ karvi.fi, +358 29 533 5520
 • kommunikationsexpert Suvi Alatalo, suvi.alatalo @ karvi.fi, +358 29 533 5552

Alatalo, Suvi

Kommunikationsexpert

Kommunikationsplanering, Utvecklingstjänster, Webbkommunikation

Helsingfors

Henkilökuva, Risto Hietala.

Hietala, Risto

Utvärderingsexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Jyväskylä

Huhtanen, Mari

Utvärderingsexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Riikka Huikko, potrettikuva.

Huikko, Riikka

Förvaltningsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Hyvärinen, Nelli

Utvärderingsassistent

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Heli Koskenniemi.

Koskenniemi, Heli

Ledande utvärderingsexpert

Digitalisering av utvärderingsverksamheten, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Laimi, Tanja

Utvärderingsassistent

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Anu Lehikko.

Lehikko, Anu

Förvaltningsexpert

Utvecklingstjänster

Tjänstledig

Henkilökuva, Jukka Marjanen.

Marjanen, Jukka

Ledande utvärderingsexpert

Metoder, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Markkanen, Eeva-Liisa

Utvärderingsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Jari Metsamuuronen.

Metsämuuronen, Jari

Ledande utvärderingsexpert

Metoder, Utvecklingstjänster, Matematik

Helsingfors

Henkilökuva, Virpi Pietiläinen.

Pietiläinen, Virpi

Kommunikationsexpert

Kommunikationsplanering, Utvecklingstjänster, Webbkommunikation

Jyväskylä

Henkilökuva, Mari Räkköläinen.

Räkköläinen, Mari

Utvärderingsråd

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Henkilökuva, Hannele Seppälä.

Seppälä, Hannele

Enhetschef, vice direktör

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Taavitsainen, Susanna

Förvaltningsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Tervo, Violetta

Förvaltningsexpert

Utvecklingstjänster

Helsingfors

Yoon, Bohyun

Högskolepraktikant

Webbkommunikation, Utvecklingstjänster

Helsingfors

Stäng